Maar ook ondernemingen zullen getroffen worden omdat zij de markten gebruiken voor het afdekken van valuta- en renterisico's.

De stabiliteit zou waarschijnlijk meer gewaarborgd zijn indien minder risico wordt genomen en de financiële sector een solide positie heeft.

Uiterlijk in juni moeten de Europese banken hun positie hebben verbeterd en dit zal het doel beter bereiken. De VS wil banken naar rato van de omvang van de balansen extra belasten.

Maar ook ondernemingen zullen getroffen worden omdat zij de markten gebruiken voor het afdekken van valuta- en renterisico's. De stabiliteit zou waarschijnlijk meer gewaarborgd zijn indien minder risico wordt genomen en de financiële sector een solide positie heeft. Uiterlijk in juni moeten de Europese banken hun positie hebben verbeterd en dit zal het doel beter bereiken. De VS wil banken naar rato van de omvang van de balansen extra belasten.