Kleinere ondernemingen creëren relatief meer nieuwe werkgelegenheid en economische groei is een manier om de crisis te bestrijden. Door deze actie is de ECB nu lender of last resort voor de banken.

Kleinere ondernemingen creëren relatief meer nieuwe werkgelegenheid en economische groei is een manier om de crisis te bestrijden. Door deze actie is de ECB nu lender of last resort voor de banken.