De ene na de andere vermogensbeheerder stuurde de voorbije weken een uitnodiging naar zijn klanten om over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) te praten. Dat is een nieuwe Europese richtlijn die fondsenhuizen dwingt om transparanter te zijn over wat ze doen met het vermogen dat ze beheren. "Vandaag is het voor de eindbelegger moeilijk om te weten of een product echt duurzaam is. Met geharmoniseerde standaarden en door beleggingsproducten in te delen in categorieën wordt het gemakkelijker om te vergelijken", zegt Ludivine de Quincerot van Rothschild & Co.
...

De ene na de andere vermogensbeheerder stuurde de voorbije weken een uitnodiging naar zijn klanten om over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) te praten. Dat is een nieuwe Europese richtlijn die fondsenhuizen dwingt om transparanter te zijn over wat ze doen met het vermogen dat ze beheren. "Vandaag is het voor de eindbelegger moeilijk om te weten of een product echt duurzaam is. Met geharmoniseerde standaarden en door beleggingsproducten in te delen in categorieën wordt het gemakkelijker om te vergelijken", zegt Ludivine de Quincerot van Rothschild & Co. In maart werd de eerste fase van die nieuwe regelgeving van kracht. Begin volgend jaar start de tweede. Er komt uiteindelijk een Europese classificatie van bedrijven (zie kader Geloofwaardigheid staat op het spel). Die taxonomie moet het mogelijk maken de duurzaamheid van alle posities in een beleggingsportefeuille te beoordelen. Volgens Carolina Minio-Paluello van Schroders is SFDR de eerste steen waarop de Europese Unie haar duurzaamheidsbeleid zal voortbouwen. "Het uiteindelijke doel van de Europese Unie is geld te laten vloeien richting bedrijven die het mogelijk maken dat de ecomie CO2-neutraal is tegen 2050." De weg naar de SFDR werd geplaveid door de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en het klimaatakkoord van Parijs. Carolina Minio-Paluello: "Bedrijven zijn de voorbije twintig jaar aangespoord om meer duurzame praktijken toe te passen en steeds meer informatie openbaar te maken over hoe ze te werk gaan. Tegelijk zijn beleggers zich er veel meer van bewust dat ze een impact kunnen hebben op het beleid van bedrijven." Op basis van die regels moeten fondsbeheerders veel gedetailleerder communiceren over hun beleggingsproces en de producten die ze in de Europese Unie op de markt brengen. De SFDR zal leiden tot de indeling van fondsen in drie categorieën op basis van hun duurzame engagement: fondsen die onder het artikel 9 vallen, hebben expliciet als doel een gunstig effect op de samenleving na te streven; het selectieproces van de fondsen die onder het artikel 8 vallen, moet rekening houden met milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG) en focussen op bedrijven met de beste ESG-ratings, zonder een specifiek positief effect na te streven; alle andere fondsen vallen onder het artikel 6. Die definities van die categorieën zijn nog vrij vaag en moeten nog verder worden verduidelijkt, maar toch haasten verscheidene vermogensbeheerders zich om aan te kondigen dat ze producten hebben die onder de artikels 8 of 9 vallen. Bij Rothschild & Co zou bijvoorbeeld 96 procent van het beheerde vermogen onder een van beide artikels vallen. Schroders stelt dat het 29 fondsen heeft die voldoen aan de definitie van artikel 8 en zeven die voldoen aan de definitie van artikel 9. In totaal zit in die producten 36 miljard euro, of een kwart van het vermogen dat Schroders beheert in Luxemburg. "Onze ambitie is dat tegen september 2021 meer dan 80 procent van onze fondsen onder artikel 8 of 9 valt", stelt Carolina Minio-Paluello. "Vandaag zijn er twee kampen", merkt Ludivine de Quincerot op. "Enerzijds zijn er spelers die een sterke ambitie hebben en zich er ondanks de onduidelijkheid voor engageren dat hun producten aan alle eisen zullen voldoen. Het populaire fonds R-co Valor bijvoorbeeld zal voortaan worden beheerd om een ESG-rating te hebben die hoger is dan die van zijn beleggingsuniversum. Daarom hebben we het opgenomen bij de fondsen onder artikel 8. Anderzijds neemt een groot aantal beheerders een voorzichtigere houding aan. Zij wachten ze liever tot ze meer informatie hebben over alle beperkingen en criteria." Gisèle Duenas-Leiva van BlackRock zegt dat de vermogensbeheerder het aandeel van de producten dat onder de artikelen 8 of 9 valt zal verhogen. Van het beheerde vermogen van meer dan 2000 miljard euro in Europa dat onder die nieuwe wetgeving valt, heeft BlackRock voorlopig 332 miljard euro ingedeeld bij de artikels 8 en 9. "We verwachten dat de duurzame activa die we voor onze klanten beheren enorm zullen groeien. Onze ambitie is meer geld aan te trekken voor duurzame producten dan andere vermogensbeheerders in Europa. In 2020 voldeed 63 procent van de gelanceerde fondsen aan artikel 8 of artikel 9. In 2021 verwachten we dat meer dan 70 procent van de producten die we ontwikkelen daarmee compatibel zijn." Voor Hannas Simons, verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie van Schroders, lijdt het geen twijfel dat "SFDR een aanzienlijke impact zal hebben op de hele waardeketen van de beleggingsfondsensector". Bedrijven moeten vanaf 2022 meer informatie vrijgeven. Fondsenontwikkelaars zullen die moeten verwerken om de duurzaamheid van hun beleggingen aan te tonen en die informatie zal worden gebruikt om beleggingsadvies te geven. "Deze regelgeving houdt er ook rekening mee dat klimaatrisico's een bedreiging vormen voor investeringen", meent Gisèle Duenas-Leiva. Ludivine de Quincerot denkt dat de eindinvesteerders de Europese duurzame labels in de toekomst als een garantie voor kwaliteit zullen beschouwen.