Na lange tijd goed te hebben standgehouden begint ook de Duitse groei het te begeven onder de toenemende externe druk van de soberheidsmaatregelen in de periphere landen en de vertraging van de Chinese groei.

De werkloosheidsgraad in de Eurozone heeft zo in september een toppunt bereikt van 11,4%. Dit algemeen niveau verhult wel enorme regionale verschillen: de Duitse werkloosheid beloopt slechts 6,8%, terwijl Spanje zucht onder een enorme werkloosheidsgraad van 25,1%. Dit tast metéén ook het vertrouwen van de consumenten aan.

Twee krachten spelen een rol bij het saneren van de overheidsfinanciën

De Europese beleidsvoerders worden er zich geleidelijk van bewust dat de toegepaste soberheidsmaatregelen alleen nooit tot de groei kunnen leiden die nodig is om de overheidsfinanciën te saneren. Twee krachten spelen hierbij volgens Christophe Van Canneyt een rol:

Politieke druk: de politieke voorkeur voor strenge soberheidsmaatregelen verzwakt ten voordele van structurele hervormingen die de groei verder zullen stimuleren.

Economische druk: de soberheidsmaatregelen in de perifere landen beginnen geleidelijk een invloed te hebben op de economiën van de sterkere Europese landen, onder meer Duitsland.

Na lange tijd goed te hebben standgehouden begint ook de Duitse groei het te begeven onder de toenemende externe druk van de soberheidsmaatregelen in de periphere landen en de vertraging van de Chinese groei. De werkloosheidsgraad in de Eurozone heeft zo in september een toppunt bereikt van 11,4%. Dit algemeen niveau verhult wel enorme regionale verschillen: de Duitse werkloosheid beloopt slechts 6,8%, terwijl Spanje zucht onder een enorme werkloosheidsgraad van 25,1%. Dit tast metéén ook het vertrouwen van de consumenten aan. Twee krachten spelen een rol bij het saneren van de overheidsfinanciënDe Europese beleidsvoerders worden er zich geleidelijk van bewust dat de toegepaste soberheidsmaatregelen alleen nooit tot de groei kunnen leiden die nodig is om de overheidsfinanciën te saneren. Twee krachten spelen hierbij volgens Christophe Van Canneyt een rol: Politieke druk: de politieke voorkeur voor strenge soberheidsmaatregelen verzwakt ten voordele van structurele hervormingen die de groei verder zullen stimuleren. Economische druk: de soberheidsmaatregelen in de perifere landen beginnen geleidelijk een invloed te hebben op de economiën van de sterkere Europese landen, onder meer Duitsland.