Daarmee werd opnieuw een lans gebroken voor een politiek van monetaire verruiming, want volgens Bini Smaghi moet er geld in de economie worden gepompt wanneer Europa op een deflatie-scenario lijkt af te stevenen.

Sommige landen kunnen met een liquiditeitsval geconfronteerd worden, die het deflatiegevaar kan doen toenemen. In dat scenario moet volgens de Italiaan worden ingegrepen, ook al hebben de Duitsers daar zware bezwaren tegen.

Daarmee werd opnieuw een lans gebroken voor een politiek van monetaire verruiming, want volgens Bini Smaghi moet er geld in de economie worden gepompt wanneer Europa op een deflatie-scenario lijkt af te stevenen. Sommige landen kunnen met een liquiditeitsval geconfronteerd worden, die het deflatiegevaar kan doen toenemen. In dat scenario moet volgens de Italiaan worden ingegrepen, ook al hebben de Duitsers daar zware bezwaren tegen.