Hoewel Europa met dit "nieuwe" gas zijn gasinvoer (waarvan 40 % uit Rusland) zou kunnen verminderen, hebben de impact op het milieu en de druk van de publieke opinie volgens Belfius veel projecten stilgelegd.

Stroomproductie op basis van gas i.p.v. steenkool is weliswaar minder vervuilend, maar de winning van schaliegas doet veel vragen rijzen. Een van de problemen is dat de exploitatie van een boorput:

• enorme hoeveelheden water vereist: voor elke put is zo'n 20.000 m3 water nodig, water dat soms wordt aangevoerd in tankwagens;

• een tiental hydrofracturaties vereist, die allemaal lichte aardbevingen veroorzaken. Dat was de reden waarom het VK de schaliegaswinning tijdelijk had opgeschort.

Dit procedé verbrijzelt soms ook de rotslagen die de waterhoudende lagen isoleren, waardoor deze vervuild worden door de gassen en de gebruikte chemische producten.

Aangezien het procedé er niet in bestaat een gasbel op te pompen, maar de rots die het gas omhult te verbrijzelen, zijn er meerdere putten nodig om een zone te exploiteren.

Hoewel Europa met dit "nieuwe" gas zijn gasinvoer (waarvan 40 % uit Rusland) zou kunnen verminderen, hebben de impact op het milieu en de druk van de publieke opinie volgens Belfius veel projecten stilgelegd. Stroomproductie op basis van gas i.p.v. steenkool is weliswaar minder vervuilend, maar de winning van schaliegas doet veel vragen rijzen. Een van de problemen is dat de exploitatie van een boorput: • enorme hoeveelheden water vereist: voor elke put is zo'n 20.000 m3 water nodig, water dat soms wordt aangevoerd in tankwagens; • een tiental hydrofracturaties vereist, die allemaal lichte aardbevingen veroorzaken. Dat was de reden waarom het VK de schaliegaswinning tijdelijk had opgeschort. Dit procedé verbrijzelt soms ook de rotslagen die de waterhoudende lagen isoleren, waardoor deze vervuild worden door de gassen en de gebruikte chemische producten. Aangezien het procedé er niet in bestaat een gasbel op te pompen, maar de rots die het gas omhult te verbrijzelen, zijn er meerdere putten nodig om een zone te exploiteren.