Sommige economen waarschuwen dat wanneer we de huidige weg verder inslaan, we uiteindelijk zullen uitkomen bij het einde van de natiestaten zoals we die nu kennen. Alle macht zou in handen komen van een nieuwe politieke klasse, die uiteraard een Europees naamkaartje zal dragen.

Sommige landen gaan zich losmaken

De echte euro-critici vermoeden dat het vanaf het prille begin de bedoeling is geweest om op langere termijn de natiestaten te doen verdwijnen.

De eurocraten zijn echter wel zo snugger geweest om daar in alle talen over te zwijgen. De Europeanen dreigen zo bij verrassing te worden gepakt.

De kans is echter groot dat niet iedereen zich daarbij zomaar goedschiks zal neerleggen. Sommige landen gaan niet pikken wat er gebeurt en gaan zich loswrikken uit het Europees keurslijf. Uiteindelijk kan dit leiden tot het uiteenspatten van heel de eurozone, waardoor ook de euro in het gedrang kan komen.

Sommige economen waarschuwen dat wanneer we de huidige weg verder inslaan, we uiteindelijk zullen uitkomen bij het einde van de natiestaten zoals we die nu kennen. Alle macht zou in handen komen van een nieuwe politieke klasse, die uiteraard een Europees naamkaartje zal dragen.Sommige landen gaan zich losmaken De echte euro-critici vermoeden dat het vanaf het prille begin de bedoeling is geweest om op langere termijn de natiestaten te doen verdwijnen. De eurocraten zijn echter wel zo snugger geweest om daar in alle talen over te zwijgen. De Europeanen dreigen zo bij verrassing te worden gepakt. De kans is echter groot dat niet iedereen zich daarbij zomaar goedschiks zal neerleggen. Sommige landen gaan niet pikken wat er gebeurt en gaan zich loswrikken uit het Europees keurslijf. Uiteindelijk kan dit leiden tot het uiteenspatten van heel de eurozone, waardoor ook de euro in het gedrang kan komen.