Het optimisme heeft te maken met de overeenkomst die over Griekenland werd bereikt. Het land ontvangt opnieuw geld, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De aandacht van de beleggers zal zich nu verplaatsen van de Europa naar de Verenigde Staten.

De boodschap van de FED is volgens Bart Van Craeynest van Petercam niet veranderd, maar een cruciaal verschil is dat de obligatiemarkten die boodschap nu eindelijk ernstig lijken te nemen: het monetaire beleid zal niet oneindig extreem soepel blijven.

Ooit wil de FED haar beleid opnieuw normaliseren. En ook al zal dat nog jaren duren, zo'n normalisatie impliceert op termijn een terugkeer naar rentes in de buurt van 4%.

De eerste reactie op de obligatiemarkten is erg snel verlopen. Het stijgingstempo zal vertragen (en met schokken verlopen), maar zonder nieuwe economische terugval is de VS op weg naar hogere rentes.

De stijging van de obligatierente zal volgens Bart Van Craeynest verlopen in functie van de economische indicatoren (en vooral die over de arbeidsmarkt).

Het optimisme heeft te maken met de overeenkomst die over Griekenland werd bereikt. Het land ontvangt opnieuw geld, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De aandacht van de beleggers zal zich nu verplaatsen van de Europa naar de Verenigde Staten. De boodschap van de FED is volgens Bart Van Craeynest van Petercam niet veranderd, maar een cruciaal verschil is dat de obligatiemarkten die boodschap nu eindelijk ernstig lijken te nemen: het monetaire beleid zal niet oneindig extreem soepel blijven. Ooit wil de FED haar beleid opnieuw normaliseren. En ook al zal dat nog jaren duren, zo'n normalisatie impliceert op termijn een terugkeer naar rentes in de buurt van 4%. De eerste reactie op de obligatiemarkten is erg snel verlopen. Het stijgingstempo zal vertragen (en met schokken verlopen), maar zonder nieuwe economische terugval is de VS op weg naar hogere rentes. De stijging van de obligatierente zal volgens Bart Van Craeynest verlopen in functie van de economische indicatoren (en vooral die over de arbeidsmarkt).