Nochtans zouden de Duitsers beter moeten weten, gezien de ervaring die ze hebben opgedaan met de eenmaking. Het doorvoeren van structurele hervormingen vergt tijd, zoals Duitsland in de jaren 90 zelf heeft kunnen ervaren ten tijde van de eenmaking.

Herstel van productiviteit vergt tijd

Het kostte het vroegere Oost-Duitsland meer dan 10 jaar en zowat 2000 miljard euro alvorens het opnieuw competitief was geworden met het toenmalige West-Duitsland.

Europa heeft met andere woorden de verkeerde keuzes gemaakt, besparingen lossen niets op.

In 2007 was er in Ierland en Spanje nog niets aan de hand, beide landen golden als voorbeelden op het vlak van begroting, hun schuldverhouding ten opzichte van het BBP was kleiner dan die van Duitsland.

Met uitzondering van Griekenland was het oplopen van de overheidsschulden een symptoom van de crisis, niet de oorzaak er van. Duitsland heeft deze boodschap echter nog niet begrepen en houdt halsstarrig vast aan besparingen.

Nochtans zouden de Duitsers beter moeten weten, gezien de ervaring die ze hebben opgedaan met de eenmaking. Het doorvoeren van structurele hervormingen vergt tijd, zoals Duitsland in de jaren 90 zelf heeft kunnen ervaren ten tijde van de eenmaking. Herstel van productiviteit vergt tijd Het kostte het vroegere Oost-Duitsland meer dan 10 jaar en zowat 2000 miljard euro alvorens het opnieuw competitief was geworden met het toenmalige West-Duitsland. Europa heeft met andere woorden de verkeerde keuzes gemaakt, besparingen lossen niets op. In 2007 was er in Ierland en Spanje nog niets aan de hand, beide landen golden als voorbeelden op het vlak van begroting, hun schuldverhouding ten opzichte van het BBP was kleiner dan die van Duitsland. Met uitzondering van Griekenland was het oplopen van de overheidsschulden een symptoom van de crisis, niet de oorzaak er van. Duitsland heeft deze boodschap echter nog niet begrepen en houdt halsstarrig vast aan besparingen.