Iets meer dan de helft van de respondenten verwacht dat het beleidsklimaat minder gunstig wordt de komende drie jaar.

Gemiddeld ziet men als netto-effect van regulering een minder resultaat van beleggingen met 2,3% op jaarbasis.

Factoren die in dit kader voor de komende drie jaar als grootste bedreiging worden gezien zijn striktere regulering (34%) en controle op kapitaalstromen en voorwaarden aan beleggingen (31%).

Bijna 27% maakt zich zorgen over de effecten van het politieke en reguleringsklimaat op hun capaciteit om beleggingsdoelen te halen, ook al is een vergelijkbaar percentage hier positief over.

Pessimisme over politiek en regelgeving is volgens James Dilworth, CEO Allianz GIobal Investors Europe, vooral aanwezig in Europa waar ongeveer de helft van alle respondenten een verslechtering verwacht de komende drie jaar.

Iets meer dan de helft van de respondenten verwacht dat het beleidsklimaat minder gunstig wordt de komende drie jaar. Gemiddeld ziet men als netto-effect van regulering een minder resultaat van beleggingen met 2,3% op jaarbasis. Factoren die in dit kader voor de komende drie jaar als grootste bedreiging worden gezien zijn striktere regulering (34%) en controle op kapitaalstromen en voorwaarden aan beleggingen (31%). Bijna 27% maakt zich zorgen over de effecten van het politieke en reguleringsklimaat op hun capaciteit om beleggingsdoelen te halen, ook al is een vergelijkbaar percentage hier positief over. Pessimisme over politiek en regelgeving is volgens James Dilworth, CEO Allianz GIobal Investors Europe, vooral aanwezig in Europa waar ongeveer de helft van alle respondenten een verslechtering verwacht de komende drie jaar.