Het pakket heeft weinig effect op het Ierse schuldprobleem en doet weinig aan de daaraan verbonden kosten. In plaats daarvan is het erop gericht de markt te stabiliseren.

Het duurde even voordat Europa de ernst van de crisis in de periferie van de eurozone inzag, aldus Pimco. Nu erkent het ook dat liquiditeitssteun, ofschoon noodzakelijk, wellicht niet voldoende is.

Het pakket heeft weinig effect op het Ierse schuldprobleem en doet weinig aan de daaraan verbonden kosten. In plaats daarvan is het erop gericht de markt te stabiliseren. Het duurde even voordat Europa de ernst van de crisis in de periferie van de eurozone inzag, aldus Pimco. Nu erkent het ook dat liquiditeitssteun, ofschoon noodzakelijk, wellicht niet voldoende is.