De EBITDA over dezelfde periode bedroeg 43,5 miljoen USD (eerste kwartaal 2012: 47,8 miljoen USD).

In vergelijking met 2012 werd het eerste kwartaal van 2013 gekenmerkt door een matige groei van het aantal bevrachtingen en een sterkere stijging in tonmijlen dankzij een verschuiving in het handelspatroon van ruwe olie.

Niettemin bleven de globale opbrengsten, gemeten in gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven, lager. De aanbodzijde blijft het fundamenteel probleem met een wereldvloot die nog steeds toeneemt aangezien nieuwbouwschepen besteld tot 2010 opgeleverd worden, zij het later dan oorspronkelijk voorzien.

Belangrijker is evenwel dat reders nog steeds nalaten oudere tonnage te verschroten terwijl een hogere verschrotingsactiviteit cruciaal is voor een heropleving van de tankermarkt.

De EBITDA over dezelfde periode bedroeg 43,5 miljoen USD (eerste kwartaal 2012: 47,8 miljoen USD). In vergelijking met 2012 werd het eerste kwartaal van 2013 gekenmerkt door een matige groei van het aantal bevrachtingen en een sterkere stijging in tonmijlen dankzij een verschuiving in het handelspatroon van ruwe olie. Niettemin bleven de globale opbrengsten, gemeten in gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven, lager. De aanbodzijde blijft het fundamenteel probleem met een wereldvloot die nog steeds toeneemt aangezien nieuwbouwschepen besteld tot 2010 opgeleverd worden, zij het later dan oorspronkelijk voorzien. Belangrijker is evenwel dat reders nog steeds nalaten oudere tonnage te verschroten terwijl een hogere verschrotingsactiviteit cruciaal is voor een heropleving van de tankermarkt.