De vennootschap realiseerde een netto verlies van -31 miljoen USD (vierde kwartaal 2011: -50.6 miljoen USD) voor de 3 maanden eindigend op 31 december 2012, hetzij -0,62 USD per aandeel (vierde kwartaal 2011: -1,01 USD per aandeel).

De EBITDA bedroeg 26,6 miljoen USD (vierde kwartaal 2011: 5,9 miljoen USD). Voor het volledige jaar 2012 bedraagt het netto resultaat -85,9 miljoen USD (2011: -96 miljoen USD), hetzij -1,72 USD per aandeel (2011: -1,92 USD per aandeel).

Tankermarkt

2012 was voor de tankermarkt eens te meer een verdeeld jaar waarvan het laatste semester duidelijk uit balans was. De fundamenten aan de vraagzijde waren zwak, de Amerikaanse binnenlandse olieproductie nam toe, wat tezamen met een aanhoudende toevloed van nieuwe tonnage leidde tot vrachttarieven beneden operationele kosten voor het grootste deel van de herfst en de winter.

Sinds december evenwel bleef de seizoensgebonden piek niet langer uit met betere vrachttarieven in het eerste kwartaal van 2013 als gevolg.

Terwijl een opleving in de VS en een stabilisatie van de Euro-zone zouden moeten bijdragen tot het economisch herstel en een verbetering van de huidige tankermarkt, blijven de niet OESO-landen met China in het bijzonder de drijvende kracht.

Er was al een verschuiving in het handelspatroon van ruwe olie met een stijging van de tonmijlen als gevolg. Deze stijging compenseert enigszins de zwakke groei van de wereldvraag naar ruwe olie en wij verwachten dat deze trend zich de komende jaren zal verderzetten. Voor de tankermarkt betekent dit een verdere toename van de import van ruwe olie door China.

Het aanbod aan schepen moet worden herleid, en in het bijzonder het evenwicht tussen de nieuwbouwschepen die dit jaar zullen geleverd worden en de verschroting van oudere schepen is de fundamentele factor voor een meer substantiële heropleving van de tankermarkt.

Tot dusver in het eerste kwartaal behaalde de VLCC-vloot van Euronav uitgebaat binnen de Tankers International pool, een gemiddeld tijdsbevrachtingstarief van 22.300 USD per dag met 46% van de beschikbare dagen bevracht.

De Suezmax-schepen van Euronav verhandeld op de spotmarkt behaalden tot dus ver in het eerste kwartaal 18.400 USD per dag met 30% van de beschikbare dagen bevracht.

Op basis daarvan blijft het management voorzichtig voor wat de vooruitzichten voor 2013 betreft.

De vennootschap realiseerde een netto verlies van -31 miljoen USD (vierde kwartaal 2011: -50.6 miljoen USD) voor de 3 maanden eindigend op 31 december 2012, hetzij -0,62 USD per aandeel (vierde kwartaal 2011: -1,01 USD per aandeel). De EBITDA bedroeg 26,6 miljoen USD (vierde kwartaal 2011: 5,9 miljoen USD). Voor het volledige jaar 2012 bedraagt het netto resultaat -85,9 miljoen USD (2011: -96 miljoen USD), hetzij -1,72 USD per aandeel (2011: -1,92 USD per aandeel). Tankermarkt 2012 was voor de tankermarkt eens te meer een verdeeld jaar waarvan het laatste semester duidelijk uit balans was. De fundamenten aan de vraagzijde waren zwak, de Amerikaanse binnenlandse olieproductie nam toe, wat tezamen met een aanhoudende toevloed van nieuwe tonnage leidde tot vrachttarieven beneden operationele kosten voor het grootste deel van de herfst en de winter. Sinds december evenwel bleef de seizoensgebonden piek niet langer uit met betere vrachttarieven in het eerste kwartaal van 2013 als gevolg. Terwijl een opleving in de VS en een stabilisatie van de Euro-zone zouden moeten bijdragen tot het economisch herstel en een verbetering van de huidige tankermarkt, blijven de niet OESO-landen met China in het bijzonder de drijvende kracht. Er was al een verschuiving in het handelspatroon van ruwe olie met een stijging van de tonmijlen als gevolg. Deze stijging compenseert enigszins de zwakke groei van de wereldvraag naar ruwe olie en wij verwachten dat deze trend zich de komende jaren zal verderzetten. Voor de tankermarkt betekent dit een verdere toename van de import van ruwe olie door China. Het aanbod aan schepen moet worden herleid, en in het bijzonder het evenwicht tussen de nieuwbouwschepen die dit jaar zullen geleverd worden en de verschroting van oudere schepen is de fundamentele factor voor een meer substantiële heropleving van de tankermarkt. Tot dusver in het eerste kwartaal behaalde de VLCC-vloot van Euronav uitgebaat binnen de Tankers International pool, een gemiddeld tijdsbevrachtingstarief van 22.300 USD per dag met 46% van de beschikbare dagen bevracht. De Suezmax-schepen van Euronav verhandeld op de spotmarkt behaalden tot dus ver in het eerste kwartaal 18.400 USD per dag met 30% van de beschikbare dagen bevracht. Op basis daarvan blijft het management voorzichtig voor wat de vooruitzichten voor 2013 betreft.