De levering van het schip van Samsung Heavy Industries aan haar nieuwe eigenaar zal naar verwachting plaatsvinden eind deze maand.

Euronav zal het schip terugnemen in naaktrompbevrachting voor een vaste periode van 2 jaar tegen huidige markttarieven en met 3 opties voor verlenging van telkens 1 jaar.

Indien het schip door de nieuwe eigenaar wordt verkocht tijdens de duur van de overeenkomst van naaktrompbevrachting, dan zal de vennootschap delen in de winst indien de verkoopprijs van het schip een bepaalde drempel overschrijdt.

Aangezien deze transactie gesloten werd vóór de aankondiging van de finale cijfers van het jaar 2012 en het resultaat is van onderhandelingen met verscheidene partijen die aanvingen in het boekjaar 2012, zal de vennootschap het verlies op deze verkoop ten bedrage van 32 miljoen USD, in overeenstemming met IFRS regels, nog opnemen in boekjaar 2012.

Belangrijker evenwel, stelt deze transactie Euronav in staat haar laatste investeringskost te voldoen en de oplevering van het schip te aanvaarden met een minimale aanwending van liquide middelen.

De levering van het schip van Samsung Heavy Industries aan haar nieuwe eigenaar zal naar verwachting plaatsvinden eind deze maand. Euronav zal het schip terugnemen in naaktrompbevrachting voor een vaste periode van 2 jaar tegen huidige markttarieven en met 3 opties voor verlenging van telkens 1 jaar. Indien het schip door de nieuwe eigenaar wordt verkocht tijdens de duur van de overeenkomst van naaktrompbevrachting, dan zal de vennootschap delen in de winst indien de verkoopprijs van het schip een bepaalde drempel overschrijdt. Aangezien deze transactie gesloten werd vóór de aankondiging van de finale cijfers van het jaar 2012 en het resultaat is van onderhandelingen met verscheidene partijen die aanvingen in het boekjaar 2012, zal de vennootschap het verlies op deze verkoop ten bedrage van 32 miljoen USD, in overeenstemming met IFRS regels, nog opnemen in boekjaar 2012. Belangrijker evenwel, stelt deze transactie Euronav in staat haar laatste investeringskost te voldoen en de oplevering van het schip te aanvaarden met een minimale aanwending van liquide middelen.