Met dit Omruilbod wil de vennootschap de terugbetalingsverplichtingen onder haar schulden op middellange termijn verlengen door de vervaldatum met drie jaar te verlengen in ruil voor een aantrekkelijkere conversieprijs.

De conversieprijs zal 5.65 EUR bedragen. In geval van vrijwillige vroegtijdige conversie zal er een bijkomend aantal aandelen beschikbaar worden gemaakt tegen dezelfde prijs als de conversieprijs ter compensatie voor de onbetaalde coupons gedurende de eerste vier jaar.

Deze modaliteit, alsook de andere voorwaarden, kunnen worden geconsulteerd op de website van de vennootschap www.euronav.com.

Met dit Omruilbod wil de vennootschap de terugbetalingsverplichtingen onder haar schulden op middellange termijn verlengen door de vervaldatum met drie jaar te verlengen in ruil voor een aantrekkelijkere conversieprijs. De conversieprijs zal 5.65 EUR bedragen. In geval van vrijwillige vroegtijdige conversie zal er een bijkomend aantal aandelen beschikbaar worden gemaakt tegen dezelfde prijs als de conversieprijs ter compensatie voor de onbetaalde coupons gedurende de eerste vier jaar. Deze modaliteit, alsook de andere voorwaarden, kunnen worden geconsulteerd op de website van de vennootschap www.euronav.com.