Deze effecten worden uitgegeven a pari en zullen een interest dragen van 6% per jaar gedurende de eerste 5 jaar, jaarlijks betaalbaar in cash dan wel in aandelen naar keuze van de vennootschap.

De prijs waartegen het instrument kan worden ingebracht, bedraagt EUR 5.776 (of USD 7.928715 per aandeel aan een EUR/USD wisselkoers van 1.3727) per aandeel.

De vennootschap heeft de optie om de houders van effecten te verplichten de effecten in te brengen indien (i) het aandeel een bepaalde beurskoers overschrijdt over een bepaalde periode en (ii) de aandelen van de vennootschap noteren in New York (NYSE or NASDAQ).

Deze effecten worden uitgegeven a pari en zullen een interest dragen van 6% per jaar gedurende de eerste 5 jaar, jaarlijks betaalbaar in cash dan wel in aandelen naar keuze van de vennootschap. De prijs waartegen het instrument kan worden ingebracht, bedraagt EUR 5.776 (of USD 7.928715 per aandeel aan een EUR/USD wisselkoers van 1.3727) per aandeel. De vennootschap heeft de optie om de houders van effecten te verplichten de effecten in te brengen indien (i) het aandeel een bepaalde beurskoers overschrijdt over een bepaalde periode en (ii) de aandelen van de vennootschap noteren in New York (NYSE or NASDAQ).