De obligaties zullen worden uitgegeven aan 100 procent van hun hoofdsom en een intrest dragen van 6,5 procent per jaar, halfjaarlijks betaalbaar na verloop van de termijn.

De initiële conversieprijs bedraagt 16,28375 EUR (of 23,16852 USD aan een EUR/USD wisselkoers van 1,4228) per aandeel en is vastgesteld op een premie van 25 procent van de volume gewogen gemiddelde prijs van de gewone aandelen van Euronav op Euronext Brussel op 3 september 2009.

Indien alle obligaties zouden worden geconverteerd in nieuwe gewone aandelen aan de initiële conversieprijs, zouden 5.395.256 nieuwe gewone aandelen worden uitgegeven, wat 9,44 % van het volledig verwaterde aandelenkapitaal van Euronav vertegenwoordigt.

De netto opbrengsten van de uitgifte van de obligaties zullen door Euronav worden gebruikt om haar financieringsbronnen te diversifiëren, om haar balansliquiditeit te verhogen, voor algemene vennootschaps- en werkkapitaaldoeleinden alsook om potentiële acquisities die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen te financieren.

De obligaties zullen worden uitgegeven aan 100 procent van hun hoofdsom en een intrest dragen van 6,5 procent per jaar, halfjaarlijks betaalbaar na verloop van de termijn. De initiële conversieprijs bedraagt 16,28375 EUR (of 23,16852 USD aan een EUR/USD wisselkoers van 1,4228) per aandeel en is vastgesteld op een premie van 25 procent van de volume gewogen gemiddelde prijs van de gewone aandelen van Euronav op Euronext Brussel op 3 september 2009. Indien alle obligaties zouden worden geconverteerd in nieuwe gewone aandelen aan de initiële conversieprijs, zouden 5.395.256 nieuwe gewone aandelen worden uitgegeven, wat 9,44 % van het volledig verwaterde aandelenkapitaal van Euronav vertegenwoordigt.De netto opbrengsten van de uitgifte van de obligaties zullen door Euronav worden gebruikt om haar financieringsbronnen te diversifiëren, om haar balansliquiditeit te verhogen, voor algemene vennootschaps- en werkkapitaaldoeleinden alsook om potentiële acquisities die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen te financieren.