Gezien de onzekerheden die de economische crisis met zich meebrengt en de mogelijke impact daarvan op de tankermarkt, en teneinde een gezond evenwicht te behouden tussen beloning van de aandeelhouders en behoud van de nodige geldmiddelen voor de vennootschap, zal de raad van bestuur aan de algemene aandeelhoudersvergadering van dinsdag 28 april 2009 de uitbetaling van een extra brutodividend van 1,60 EUR voorstellen, wat het totale brutodividend voor het boekjaar van 2008 op 2,60 EUR (2007: 0,80 EUR) per aandeel zou brengen.

Daarvan werd op 5 september 2008 reeds 1,00 EUR bruto per aandeel uitbetaald als interimdividend. Het saldo ten bedrage van 1,60 EUR bruto zal worden betaalbaar gesteld vanaf 5 mei 2009. Het aandeel zal ex-dividend noteren vanaf 29 april 2009 (record date: 4 mei 2009).

Aan de huidige Euro/Dollar wisselkoers bedraagt de uitbetalingsratio van het totale voorgestelde dividend ongeveer 46% (2007: 64%).

Voor het eerste kwartaal van 2009 bedragen de geraamde gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven of "TCE" (Time Charter Equivalent) met betrekking tot de VLCC- vloot van de vennootschap uitgebaat binnen de Tankers International (TI) pool ongeveer 48.000 USD per dag.

Deze raming is gebaseerd op 86% van de beschikbare en reeds ingedekte dagen in het eerste kwartaal. De gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven van de Suezmax-vloot van Euronav bedragen voor het eerste kwartaal ongeveer 38.000 USD per dag.

Gezien de onzekerheden die de economische crisis met zich meebrengt en de mogelijke impact daarvan op de tankermarkt, en teneinde een gezond evenwicht te behouden tussen beloning van de aandeelhouders en behoud van de nodige geldmiddelen voor de vennootschap, zal de raad van bestuur aan de algemene aandeelhoudersvergadering van dinsdag 28 april 2009 de uitbetaling van een extra brutodividend van 1,60 EUR voorstellen, wat het totale brutodividend voor het boekjaar van 2008 op 2,60 EUR (2007: 0,80 EUR) per aandeel zou brengen. Daarvan werd op 5 september 2008 reeds 1,00 EUR bruto per aandeel uitbetaald als interimdividend. Het saldo ten bedrage van 1,60 EUR bruto zal worden betaalbaar gesteld vanaf 5 mei 2009. Het aandeel zal ex-dividend noteren vanaf 29 april 2009 (record date: 4 mei 2009). Aan de huidige Euro/Dollar wisselkoers bedraagt de uitbetalingsratio van het totale voorgestelde dividend ongeveer 46% (2007: 64%). Voor het eerste kwartaal van 2009 bedragen de geraamde gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven of "TCE" (Time Charter Equivalent) met betrekking tot de VLCC- vloot van de vennootschap uitgebaat binnen de Tankers International (TI) pool ongeveer 48.000 USD per dag. Deze raming is gebaseerd op 86% van de beschikbare en reeds ingedekte dagen in het eerste kwartaal. De gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven van de Suezmax-vloot van Euronav bedragen voor het eerste kwartaal ongeveer 38.000 USD per dag.