De EBITDA bedroeg 6,1 miljoen USD (vierde kwartaal 2010: 34,5 miljoen USD). Voor het volledige jaar 2011 bedraagt het netto resultaat vóór uitgestelde belastingen -96,4 miljoen USD (2010: 19,8 miljoen USD), hetzij - 1,92 USD per aandeel (2010: 0,39 USD per aandeel).

Het resultaat van het vierde kwartaal werd negatief beïnvloed door een uitzonderlijk verlies ten bedrage van 25,5 miljoen USD als gevolg van de beëindiging van een nieuwbouwcontract en de herwaardering 'marked-to market' van een aantal (nietgerealiseerde) niet-cash elementen waaronder interestdekkingen op rentevoeten voor een
totaal bedrag van 5,6 miljoen USD en wisselkoersverschillen voor -1 miljoen USD.

Herstructurering orderboek

In december 2011 bereikte Euronav een akkoord voor de herstructurering van het orderboek. Onder dit akkoord worden de twee Suezmax-schepen in eigendom van de joint-venture tussen Euronav en JM Maritime alsook één VLCC in volle eigendom (die Alsace zal gedoopt worden) opgeleverd in het eerste kwartaal van 2012.

De oplevering van een andere Suezmax is nu voorzien voor het eerste kwartaal van 2013 en het grootste deel van de aankoopprijs zal betaalbaar zijn bij de oplevering van het schip en niet meer in schijven over de loop van 2012 zoals oorspronkelijk overeengekomen. Tot slot werd de bestelling van de laatste Suezmax geannuleerd mits beëindigingsvergoeding gelijk aan de reeds betaalde voorschotten ten bedrage van 25,5 miljoen USD.
Situatie op de markt

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een structureel overaanbod aan beschikbare vervoerscapaciteit wat een impact heeft gehad op zowel de VLCC- als de Suezmaxsector. Vrachttarieven bleven ver onder break-even niveaus en waren vaak zelfs onvoldoende om de operationele kosten te dekken. De stijging van de vraag naar ruwe olie bleek niet voldoende om de nieuwbouwtankers te absorberen die vóór de globale economische crisis werden besteld en blijvend op de markt worden gebracht.

Overschot

Fundamenteel blijft de markt gekenmerkt door een overschot aan vervoerscapaciteit en liggen de echte oplossingen voor een evenwichtigere tankermarkt aan de aanbodzijde. Oudere tonnage moet worden verschroot, bestellingen dienen geannuleerd of ten minste uitgesteld te worden en een consolidatie van de markt zou eveneens kunnen helpen.

Aangezien de prijzen voor bunkers (d.i. brandstof voor schepen) erg hoog liggen, zal Euronav de snelheid van de schepen die op de spotmarkt worden uitgebaat, blijven beperken teneinde de consumptie van bunkers te verminderen en zo de gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven te verhogen.

Tot dusver in het eerste kwartaal behaalde de VLCC-vloot van Euronav uitgebaat binnen de Tankers International pool, een gemiddeld tijdsbevrachtingstarief van 22.500 USD per dag met 40% van de beschikbare dagen bevracht. Op basis daarvan blijft het management voorzichtig wat de vooruitzichten voor 2012 betreft.
Slechtste jaar voor tankers in een decennium op komst
Suezmax-schepen, schepen die een 1 miljoen vaten per olie kunnen vervoeren, stevenen af op het slechtste jaar in meer dan een decennium. Dat heeft op de eerste plaats te maken met een sterke afname van raffinage aan de Amerikaanse oostkust.

De activiteiten in die raffinage zijn teruggevallen tot het laagste niveau in 20 jaar.

Dat betekent dat er minder vervoer op de belangrijke verkeersroute voor Suezmax-schepen gaat zijn. De kostprijs voor het huren van deze schepen, ongeveer 50% van de omvang van supertankers, zal dit jaar 15.188 dollar bedragen, of 12% minder dan in 2011. Dat is de laagste prijs sinds 1997, dit volgens de ramingen van een 10-tal analisten. Volgens de Marex Spectron Group was er eerder uitgegaan van een gemiddelde prijs van 17.088 dollar.

Reacties van de analisten
De reactie van de beurs liet aan duidelijkheid niets te wensen over, de koers van Euronav verloor in de opening meteen meer dan 7%. Volgens KBC Securities (Wouter Vanderhaeghen) waren de onderliggende resultaten nochtans beter dan verwacht. De NAV van het aandeel werd berekend op 6,60 euro, maar verder dan een advies houden gaat de KBC Securities-analist toch niet.

Volgens Quirijn Mulder van ING kwamen de resultaten van Euronav iets boven de verwachtingen uit, waarbij veel belang werd gehecht aan de herfinanciering van de schepen. De sector kampt echter nog steeds met overcapaciteit, zodat het neutraal advies blijft staan.

De EBITDA bedroeg 6,1 miljoen USD (vierde kwartaal 2010: 34,5 miljoen USD). Voor het volledige jaar 2011 bedraagt het netto resultaat vóór uitgestelde belastingen -96,4 miljoen USD (2010: 19,8 miljoen USD), hetzij - 1,92 USD per aandeel (2010: 0,39 USD per aandeel). Het resultaat van het vierde kwartaal werd negatief beïnvloed door een uitzonderlijk verlies ten bedrage van 25,5 miljoen USD als gevolg van de beëindiging van een nieuwbouwcontract en de herwaardering 'marked-to market' van een aantal (nietgerealiseerde) niet-cash elementen waaronder interestdekkingen op rentevoeten voor een totaal bedrag van 5,6 miljoen USD en wisselkoersverschillen voor -1 miljoen USD. Herstructurering orderboek In december 2011 bereikte Euronav een akkoord voor de herstructurering van het orderboek. Onder dit akkoord worden de twee Suezmax-schepen in eigendom van de joint-venture tussen Euronav en JM Maritime alsook één VLCC in volle eigendom (die Alsace zal gedoopt worden) opgeleverd in het eerste kwartaal van 2012. De oplevering van een andere Suezmax is nu voorzien voor het eerste kwartaal van 2013 en het grootste deel van de aankoopprijs zal betaalbaar zijn bij de oplevering van het schip en niet meer in schijven over de loop van 2012 zoals oorspronkelijk overeengekomen. Tot slot werd de bestelling van de laatste Suezmax geannuleerd mits beëindigingsvergoeding gelijk aan de reeds betaalde voorschotten ten bedrage van 25,5 miljoen USD. Situatie op de markt Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een structureel overaanbod aan beschikbare vervoerscapaciteit wat een impact heeft gehad op zowel de VLCC- als de Suezmaxsector. Vrachttarieven bleven ver onder break-even niveaus en waren vaak zelfs onvoldoende om de operationele kosten te dekken. De stijging van de vraag naar ruwe olie bleek niet voldoende om de nieuwbouwtankers te absorberen die vóór de globale economische crisis werden besteld en blijvend op de markt worden gebracht. Overschot Fundamenteel blijft de markt gekenmerkt door een overschot aan vervoerscapaciteit en liggen de echte oplossingen voor een evenwichtigere tankermarkt aan de aanbodzijde. Oudere tonnage moet worden verschroot, bestellingen dienen geannuleerd of ten minste uitgesteld te worden en een consolidatie van de markt zou eveneens kunnen helpen. Aangezien de prijzen voor bunkers (d.i. brandstof voor schepen) erg hoog liggen, zal Euronav de snelheid van de schepen die op de spotmarkt worden uitgebaat, blijven beperken teneinde de consumptie van bunkers te verminderen en zo de gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven te verhogen. Tot dusver in het eerste kwartaal behaalde de VLCC-vloot van Euronav uitgebaat binnen de Tankers International pool, een gemiddeld tijdsbevrachtingstarief van 22.500 USD per dag met 40% van de beschikbare dagen bevracht. Op basis daarvan blijft het management voorzichtig wat de vooruitzichten voor 2012 betreft. Slechtste jaar voor tankers in een decennium op komst Suezmax-schepen, schepen die een 1 miljoen vaten per olie kunnen vervoeren, stevenen af op het slechtste jaar in meer dan een decennium. Dat heeft op de eerste plaats te maken met een sterke afname van raffinage aan de Amerikaanse oostkust. De activiteiten in die raffinage zijn teruggevallen tot het laagste niveau in 20 jaar. Dat betekent dat er minder vervoer op de belangrijke verkeersroute voor Suezmax-schepen gaat zijn. De kostprijs voor het huren van deze schepen, ongeveer 50% van de omvang van supertankers, zal dit jaar 15.188 dollar bedragen, of 12% minder dan in 2011. Dat is de laagste prijs sinds 1997, dit volgens de ramingen van een 10-tal analisten. Volgens de Marex Spectron Group was er eerder uitgegaan van een gemiddelde prijs van 17.088 dollar. Reacties van de analisten De reactie van de beurs liet aan duidelijkheid niets te wensen over, de koers van Euronav verloor in de opening meteen meer dan 7%. Volgens KBC Securities (Wouter Vanderhaeghen) waren de onderliggende resultaten nochtans beter dan verwacht. De NAV van het aandeel werd berekend op 6,60 euro, maar verder dan een advies houden gaat de KBC Securities-analist toch niet. Volgens Quirijn Mulder van ING kwamen de resultaten van Euronav iets boven de verwachtingen uit, waarbij veel belang werd gehecht aan de herfinanciering van de schepen. De sector kampt echter nog steeds met overcapaciteit, zodat het neutraal advies blijft staan.