Dat denkt alvast 63% van de geënquêteerden. Nog eens 21% meent dat de eurozone in de huidige vorm zal blijven bestaan. Amper 9% ziet in de toekomst een kleinere eurozone, terwijl 5% ervan overtuigd is dat de Europese munt over 10 jaar nog enkel in de herinnering zal voortleven.

In april vorig jaar, toen de Griekse crisis in alle hevigheid woedde, werden de Belgische beleggers ook al gepolst naar hun vertrouwen in de houdbaarheid van de eurozone.

De antwoorden toen verschilden nauwelijks van de meningen vandaag. Het schijnbaar stabiele en grote vertrouwen in de eurozone neemt echter niet weg dat de Belgische beleggers wel degelijk met schuldherstructureringen binnen de EMU rekening houden.

Liefst 64% acht het volgens de ING-beleggersbarometer waarschijnlijk dat bepaalde landen in de komende jaren hun schuldverplichtingen niet volledig zullen nakomen.

Dat denkt alvast 63% van de geënquêteerden. Nog eens 21% meent dat de eurozone in de huidige vorm zal blijven bestaan. Amper 9% ziet in de toekomst een kleinere eurozone, terwijl 5% ervan overtuigd is dat de Europese munt over 10 jaar nog enkel in de herinnering zal voortleven. In april vorig jaar, toen de Griekse crisis in alle hevigheid woedde, werden de Belgische beleggers ook al gepolst naar hun vertrouwen in de houdbaarheid van de eurozone. De antwoorden toen verschilden nauwelijks van de meningen vandaag. Het schijnbaar stabiele en grote vertrouwen in de eurozone neemt echter niet weg dat de Belgische beleggers wel degelijk met schuldherstructureringen binnen de EMU rekening houden. Liefst 64% acht het volgens de ING-beleggersbarometer waarschijnlijk dat bepaalde landen in de komende jaren hun schuldverplichtingen niet volledig zullen nakomen.