2014 legt volgens professor Stefan Duchateau een veel moeilijkere puzzel voor dan 2013 het geval was. De Amerikaanse aandelen hebben immers reeds in ruime mate geanticipeerd op de verwachte groeiherneming in 2014 ( waarvan de volle kracht pas in de tweede helft van het jaar zal waar te nemen zijn) en een aantal evidente beleggingsthema's zoals biotechnologie, schaliegasexploitatie en watervoorziening hebben geleid tot substantiële stijgingen van bedrijven die actief waren in deze sectoren.

In Europa leidde het bespelen van het Duitsland & Zweden-thema tot de verhoopte resultaten op de desbetreffende aandelenmarkten, maar moet tegelijk worden vastgesteld dat intussen de meeste Europese aandelenmarkten reeds een flink voorschot hebben genomen op het komende groeiherstel dat eigenlijk pas in 2015 ten volle kan bijdragen aan een significant herstel van de Europese bedrijfswinsten. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

2014 legt volgens professor Stefan Duchateau een veel moeilijkere puzzel voor dan 2013 het geval was. De Amerikaanse aandelen hebben immers reeds in ruime mate geanticipeerd op de verwachte groeiherneming in 2014 ( waarvan de volle kracht pas in de tweede helft van het jaar zal waar te nemen zijn) en een aantal evidente beleggingsthema's zoals biotechnologie, schaliegasexploitatie en watervoorziening hebben geleid tot substantiële stijgingen van bedrijven die actief waren in deze sectoren. In Europa leidde het bespelen van het Duitsland & Zweden-thema tot de verhoopte resultaten op de desbetreffende aandelenmarkten, maar moet tegelijk worden vastgesteld dat intussen de meeste Europese aandelenmarkten reeds een flink voorschot hebben genomen op het komende groeiherstel dat eigenlijk pas in 2015 ten volle kan bijdragen aan een significant herstel van de Europese bedrijfswinsten. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.