In de eurozone zullen merendeels lagere yields zijn dan in de VS vanwege de lagere verwachte groei. PIMCO blijft vijf- of tienjaarsobligaties prefereren boven dertigjaarsobligaties vanwege de carry-voordelen en de lage yields op langlopende obligaties die het gevolg zijn van vraag die voortkomt uit LDI-strategieën.

PIMCO blijft een voorkeur houden voor Italië en Spanje ten opzichte van kleinere landen in de eurozone, mede vanwege hun grotere liquiditeit. Europese bedrijfsobligaties zijn in het algemeen reëel gewaardeerd, en bieden veel mogelijkheden tot bottom-up-selectie.

De euro is sterk gebleven dankzij het terugvloeien van kapitaal in de eurozone door het normaliseren van de markt. PIMCO verwacht dat de zwakke groei in de eurozone vergeleken met andere regio's op termijn leidt tot een zwakkere munt, vooral wanneer de ECB tot kwantitatieve verruiming overgaat.

In de eurozone zullen merendeels lagere yields zijn dan in de VS vanwege de lagere verwachte groei. PIMCO blijft vijf- of tienjaarsobligaties prefereren boven dertigjaarsobligaties vanwege de carry-voordelen en de lage yields op langlopende obligaties die het gevolg zijn van vraag die voortkomt uit LDI-strategieën. PIMCO blijft een voorkeur houden voor Italië en Spanje ten opzichte van kleinere landen in de eurozone, mede vanwege hun grotere liquiditeit. Europese bedrijfsobligaties zijn in het algemeen reëel gewaardeerd, en bieden veel mogelijkheden tot bottom-up-selectie. De euro is sterk gebleven dankzij het terugvloeien van kapitaal in de eurozone door het normaliseren van de markt. PIMCO verwacht dat de zwakke groei in de eurozone vergeleken met andere regio's op termijn leidt tot een zwakkere munt, vooral wanneer de ECB tot kwantitatieve verruiming overgaat.