Zij gingen het vierde kwartaal dan ook in met een voorzichtige opstelling ten aanzien van de drie activaklassen (aandelen, obligaties en valuta's).

Carmignac vreest met name dat de politieke maatregelen de hoop op de markten niet lang genoeg zullen voeden, terwijl het economische risico steeds nadrukkelijker wordt.

Voor het volgende kwartaal houden de fondsbeheerder vast aan de overtuiging dat de euro zal verzwakken, een vooruitzicht dat versterkt wordt door de verwachting van verdere renteverlagingen door de ECB.

Carmignac is meer overtuigd van een stijging van de dollar dan van de yen; daarom is de fondsbeheerder van plan de blootstelling aan de Japanse munt actiever te beheren.

Ten slotte, de liquide middelen zijn in de loop van het kwartaal opgevoerd van 17,6% naar 21,4% van de portefeuille van Carmignac Patrimoine.

De allocatie aan bedrijfsobligaties is licht teruggelopen

Het afgelopen kwartaal was de bijdrage van deze post positief. Ondanks de verruiming van de kredietspreads wist Carmignac op de kredietposities dankzij de carry-bijdrage en de wisselkoersstijging van de 6,8% van de bedrijfsobligaties die in dollar werden aangehouden een positief resultaat te boeken.

De afbrokkeling van de groei in de wereld vormde een aanleiding om de blootstelling binnen Carmignac Patrimoine aan te passen, met name door de voorkeur voor de sector grondstoffen te verlagen.

Blootstelling aan staatsobligaties vergroot

De post staatsobligaties van ontwikkelde landen is gestegen van 11,8% naar 17,26% van het vermogen van Carmignac Patrimoine.

Deze allocatie blijft uitsluitend voorbehouden aan eersterangs Duits en Amerikaans staatspapier. Vanwege de huidige economische vertraging heeft de Fed laten doorschemeren dat zij zo nodig wellicht nog meer versoepelingsmaatregelen zal nemen.

Wanneer zal dat nodig worden geacht?

Dat blijft een zeer heikele vraag, met name in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Van haar kant heeft de ECB de beperkingen ten aanzien van onderpand voor haar herfinancieringstransacties opnieuw versoepeld: de bank zal voortaan een bredere waaier obligaties als onderpand accepteren.

Maar belangrijker is dat de ECB op 5 juli een verlaging met 25 basispunten van haar beleidsrente heeft aangekondigd; deze ging van 1% naar 0,75%.

Gelet op de onzekerheden rond de waarschijnlijk toenemende steun die Duitsland zou moeten geven aan de oplossing van de Europese crisis, gaat de voorkeur van Carmignac nog steeds uit naar Amerikaans schatkistpapier.

De post staatsobligaties uit opkomende landen is zeer licht gestegen, van 2,4% naar 3,1% (waarvan 2,6% is belegd in obligaties van opkomende landen die in lokale valuta luiden).

Zij gingen het vierde kwartaal dan ook in met een voorzichtige opstelling ten aanzien van de drie activaklassen (aandelen, obligaties en valuta's). Carmignac vreest met name dat de politieke maatregelen de hoop op de markten niet lang genoeg zullen voeden, terwijl het economische risico steeds nadrukkelijker wordt. Voor het volgende kwartaal houden de fondsbeheerder vast aan de overtuiging dat de euro zal verzwakken, een vooruitzicht dat versterkt wordt door de verwachting van verdere renteverlagingen door de ECB. Carmignac is meer overtuigd van een stijging van de dollar dan van de yen; daarom is de fondsbeheerder van plan de blootstelling aan de Japanse munt actiever te beheren. Ten slotte, de liquide middelen zijn in de loop van het kwartaal opgevoerd van 17,6% naar 21,4% van de portefeuille van Carmignac Patrimoine. De allocatie aan bedrijfsobligaties is licht teruggelopen Het afgelopen kwartaal was de bijdrage van deze post positief. Ondanks de verruiming van de kredietspreads wist Carmignac op de kredietposities dankzij de carry-bijdrage en de wisselkoersstijging van de 6,8% van de bedrijfsobligaties die in dollar werden aangehouden een positief resultaat te boeken. De afbrokkeling van de groei in de wereld vormde een aanleiding om de blootstelling binnen Carmignac Patrimoine aan te passen, met name door de voorkeur voor de sector grondstoffen te verlagen. Blootstelling aan staatsobligaties vergroot De post staatsobligaties van ontwikkelde landen is gestegen van 11,8% naar 17,26% van het vermogen van Carmignac Patrimoine. Deze allocatie blijft uitsluitend voorbehouden aan eersterangs Duits en Amerikaans staatspapier. Vanwege de huidige economische vertraging heeft de Fed laten doorschemeren dat zij zo nodig wellicht nog meer versoepelingsmaatregelen zal nemen. Wanneer zal dat nodig worden geacht? Dat blijft een zeer heikele vraag, met name in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Van haar kant heeft de ECB de beperkingen ten aanzien van onderpand voor haar herfinancieringstransacties opnieuw versoepeld: de bank zal voortaan een bredere waaier obligaties als onderpand accepteren. Maar belangrijker is dat de ECB op 5 juli een verlaging met 25 basispunten van haar beleidsrente heeft aangekondigd; deze ging van 1% naar 0,75%. Gelet op de onzekerheden rond de waarschijnlijk toenemende steun die Duitsland zou moeten geven aan de oplossing van de Europese crisis, gaat de voorkeur van Carmignac nog steeds uit naar Amerikaans schatkistpapier. De post staatsobligaties uit opkomende landen is zeer licht gestegen, van 2,4% naar 3,1% (waarvan 2,6% is belegd in obligaties van opkomende landen die in lokale valuta luiden).