Een lagere euro zou ook zeer gewenst zijn, omdat het goed kan zijn in de strijd tegen de zwakke conjunctuur in de eurozone.

Het stijgende overschot op de lopende rekening, in combinatie met de netto toestroom aan lange-termijnkapitaal, wijst erop dat de euro zijn sterke positie volgens Thomas Kressin van PIMCO echter nog langere tijd kan handhaven; dit kan de fragiele sociale consensus over de noodzaak tot structurele hervormingen en een ander begrotingsbeleid uithollen.

Op termijn kan de eurozone opgezadeld worden met problemen die lijken op de problemen waarmee Japan kampt: een te sterke, overgewaardeerde munt, zwakke groei, zeer lage inflatie en deflatoire tendensen.

Een lagere euro zou ook zeer gewenst zijn, omdat het goed kan zijn in de strijd tegen de zwakke conjunctuur in de eurozone. Het stijgende overschot op de lopende rekening, in combinatie met de netto toestroom aan lange-termijnkapitaal, wijst erop dat de euro zijn sterke positie volgens Thomas Kressin van PIMCO echter nog langere tijd kan handhaven; dit kan de fragiele sociale consensus over de noodzaak tot structurele hervormingen en een ander begrotingsbeleid uithollen. Op termijn kan de eurozone opgezadeld worden met problemen die lijken op de problemen waarmee Japan kampt: een te sterke, overgewaardeerde munt, zwakke groei, zeer lage inflatie en deflatoire tendensen.