De inkoopmanagersindices voor de industrie (PMI) in de eurozone wijzen volgens Vincent Juvyns van JP Morgan Chase Asset Management ondanks de geopolitieke spanningen met Rusland op een versnelling van de groei, terwijl de werkloosheid is gedaald tot 11,5%.

Het proactieve monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) lag mede ten grondslag aan deze ontwikkelingen. En dit zou zo kunnen aanhouden, omdat recente maatregelen, onder meer om de euro te verzwakken, vruchten beginnen af te werpen.

De inkoopmanagersindices voor de industrie (PMI) in de eurozone wijzen volgens Vincent Juvyns van JP Morgan Chase Asset Management ondanks de geopolitieke spanningen met Rusland op een versnelling van de groei, terwijl de werkloosheid is gedaald tot 11,5%. Het proactieve monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) lag mede ten grondslag aan deze ontwikkelingen. En dit zou zo kunnen aanhouden, omdat recente maatregelen, onder meer om de euro te verzwakken, vruchten beginnen af te werpen.