- de start van het Europees Stabiliteits Mechanisme op 9 oktober en de toekenning van een AAA rating aan het EMS;

- de wijziging van de Duitse houding waardoor Griekenland volwaardig lid van de eurozone zou kunnen blijven en het ESM rechtstreeks banken zou kunnen herkapitaliseren;

- de soepelheid van de Troika ten aanzien van Griekenland waardoor bijkomende EFSF hulp kan toegekend worden;

- de raming van de herfinancieringsbehoeften (54 à 60 miljard euro) van de Spaanse banken, wat ruimschoots binnen de Europese enveloppe van 100 miljard euro blijft;

- de besparingsmaatregelen (30 miljard euro) van de Franse regering;

- het groeiend besef dat wie ook de volgende VS president wordt er een geloofwaardig begrotingssaneringsbeleid zal moeten worden uitgewerkt en dat dit de USD terrein zal kosten;

- de bevestiging, eens te meer, van de voortzetting van het soepel monetaire beleid door de Westerse centrale banken;

- het voorstel tot lancering van een financiële transactietaks door 11 eurozonelanden.

- de start van het Europees Stabiliteits Mechanisme op 9 oktober en de toekenning van een AAA rating aan het EMS; - de wijziging van de Duitse houding waardoor Griekenland volwaardig lid van de eurozone zou kunnen blijven en het ESM rechtstreeks banken zou kunnen herkapitaliseren; - de soepelheid van de Troika ten aanzien van Griekenland waardoor bijkomende EFSF hulp kan toegekend worden; - de raming van de herfinancieringsbehoeften (54 à 60 miljard euro) van de Spaanse banken, wat ruimschoots binnen de Europese enveloppe van 100 miljard euro blijft; - de besparingsmaatregelen (30 miljard euro) van de Franse regering; - het groeiend besef dat wie ook de volgende VS president wordt er een geloofwaardig begrotingssaneringsbeleid zal moeten worden uitgewerkt en dat dit de USD terrein zal kosten; - de bevestiging, eens te meer, van de voortzetting van het soepel monetaire beleid door de Westerse centrale banken; - het voorstel tot lancering van een financiële transactietaks door 11 eurozonelanden.