Het zal volgens professor Stefan Duchateau Mario Draghi en de andere beleidsvoerders van de ECB dezer dagen mateloos irriteren om te moeten toezien hoe al hun pogingen om voldoende geldmiddelen (tegen extreem goedkope voorwaarden) in de economie te pompen, steevast blijven vastroesten op de balansen van de Europese banken.

De bedoeling is vanzelfsprekend dat de banken de liquide middelen die de ECB ter beschikking stelt, gulzig komen opslorpen om ze dan aan te wenden als financieringsbron voor kredieten aan bedrijven en particulieren.

Dat eerste gebeurt dan wel, maar het tweede aspect vlot niet zo best (om eens een understatement te gebruiken). Dat is niet helemaal onlogisch of alleen maar toe te schrijven aan de karikaturale kwade wil van de vermaledijde banken. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Het zal volgens professor Stefan Duchateau Mario Draghi en de andere beleidsvoerders van de ECB dezer dagen mateloos irriteren om te moeten toezien hoe al hun pogingen om voldoende geldmiddelen (tegen extreem goedkope voorwaarden) in de economie te pompen, steevast blijven vastroesten op de balansen van de Europese banken. De bedoeling is vanzelfsprekend dat de banken de liquide middelen die de ECB ter beschikking stelt, gulzig komen opslorpen om ze dan aan te wenden als financieringsbron voor kredieten aan bedrijven en particulieren. Dat eerste gebeurt dan wel, maar het tweede aspect vlot niet zo best (om eens een understatement te gebruiken). Dat is niet helemaal onlogisch of alleen maar toe te schrijven aan de karikaturale kwade wil van de vermaledijde banken. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.