Naast de overeengekomen versterking van het kapitaal is volgens Theodoor Gilissen Bankiers afgelopen vrijdag ook afgesproken dat garanties verstrekt worden op de uitgifte van ongedekte leningen.

Dit zou het voor banken een stuk makkelijker maken om obligaties uit te geven. In de afgelopen maanden was dit voor veel banken niet mogelijk.

Ook van dit plan zijn de details nog niet bekend en is nog onduidelijk hoe het vorm zal krijgen. De garantie zou door overheden afgegeven kunnen worden, maar de banken waarvoor het lastig is geld uit de markt te halen bevinden zich veelal in de landen die het zelf ook moeilijk hebben.

Een andere optie is dat de garantie op Europees niveau wordt afgegeven en dat de Europese Investerings Bank hierbij een rol gaat spelen.

Maatregelen om langetermijn financiering van banken te ondersteunen zijn positief en bleken in 2008/ 2009 ook effectief.

Naast de overeengekomen versterking van het kapitaal is volgens Theodoor Gilissen Bankiers afgelopen vrijdag ook afgesproken dat garanties verstrekt worden op de uitgifte van ongedekte leningen. Dit zou het voor banken een stuk makkelijker maken om obligaties uit te geven. In de afgelopen maanden was dit voor veel banken niet mogelijk. Ook van dit plan zijn de details nog niet bekend en is nog onduidelijk hoe het vorm zal krijgen. De garantie zou door overheden afgegeven kunnen worden, maar de banken waarvoor het lastig is geld uit de markt te halen bevinden zich veelal in de landen die het zelf ook moeilijk hebben. Een andere optie is dat de garantie op Europees niveau wordt afgegeven en dat de Europese Investerings Bank hierbij een rol gaat spelen. Maatregelen om langetermijn financiering van banken te ondersteunen zijn positief en bleken in 2008/ 2009 ook effectief.