Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

De heer Etienne Kaesteker en Shopinvest NV, Beukenlaan 1, 9250 Waasmunster, gecontroleerd door de heer Etienne Kaesteker, hebben gezamenlijk de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het percentage van het aantal gehouden stemrechten op 25 juli 2013 de statutaire drempel van 10% heeft overschreden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar: De heer Etienne Kaesteker en Shopinvest NV, Beukenlaan 1, 9250 Waasmunster, gecontroleerd door de heer Etienne Kaesteker, hebben gezamenlijk de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het percentage van het aantal gehouden stemrechten op 25 juli 2013 de statutaire drempel van 10% heeft overschreden.