Etienne de Callatay (Bank Degroof): "Dat zal als gevolg hebben dat de verzekeringspremies duurder zullen worden, wat op zijn beurt het nemen van bepaalde risico's zal afremmen. Omdat er een ramp is gebeurd, moet daarom de kans op een nucleair accident of een tsunami niet opwaarts worden herzien. Maar toch kunnen we verwachten dat de risicopremie en de verzekeringskosten de hoogte zullen ingaan."

Een ander kanaal zijn volgens de Callatay de financiële markten: "De daling van de beurzen ten gevolge van de ramp heeft het vermogen van de gezinnen aangetast. Dat kan hun consumptiebehoefte beïnvloeden. De toename van de overheidschuld in Japan, wegens de financiering van de heropbouw, kan de rente op lange termijn doen stijgen en vragen oproepen over de houdbaarheid van de Japanse overheidsfinanciën. De private sector in Japan zal ook haar deel van de heropbouw moeten financieren. Dat kan betekenen dat zij minder geneigd is om in buitenlandse obligaties te beleggen, meer bepaald in Amerikaanse obligaties. Dat zou, in dat geval, een andere bron van opwaartse druk op de rente zijn."

Etienne de Callatay (Bank Degroof): "Dat zal als gevolg hebben dat de verzekeringspremies duurder zullen worden, wat op zijn beurt het nemen van bepaalde risico's zal afremmen. Omdat er een ramp is gebeurd, moet daarom de kans op een nucleair accident of een tsunami niet opwaarts worden herzien. Maar toch kunnen we verwachten dat de risicopremie en de verzekeringskosten de hoogte zullen ingaan." Een ander kanaal zijn volgens de Callatay de financiële markten: "De daling van de beurzen ten gevolge van de ramp heeft het vermogen van de gezinnen aangetast. Dat kan hun consumptiebehoefte beïnvloeden. De toename van de overheidschuld in Japan, wegens de financiering van de heropbouw, kan de rente op lange termijn doen stijgen en vragen oproepen over de houdbaarheid van de Japanse overheidsfinanciën. De private sector in Japan zal ook haar deel van de heropbouw moeten financieren. Dat kan betekenen dat zij minder geneigd is om in buitenlandse obligaties te beleggen, meer bepaald in Amerikaanse obligaties. Dat zou, in dat geval, een andere bron van opwaartse druk op de rente zijn."