Etienne de Callatay (Bank Degroof): "Dat en het overschot (gewoonlijk) op de lopende rekening van Japan, zouden de yen verder in waarde kunnen doen stijgen. Tegelijkertijd moeten we zien dat de Japanse munt recent al sterk in waarde gestegen is."

De ramp van vandaag en haar gevolgen, meer bepaald op het productieapparaat, de betalingsbalans en de overheidsfinanciën, is volgens de Callatay eerder van aard om de yen naar beneden te duwen: "De overheden beseffen wel dat de Japanse economie vandaag niet echt behoefte heeft aan een nieuw verlies aan concurrentiekracht ten gevolge van de waardestijging van de nationale munt."

Etienne de Callatay (Bank Degroof): "Dat en het overschot (gewoonlijk) op de lopende rekening van Japan, zouden de yen verder in waarde kunnen doen stijgen. Tegelijkertijd moeten we zien dat de Japanse munt recent al sterk in waarde gestegen is." De ramp van vandaag en haar gevolgen, meer bepaald op het productieapparaat, de betalingsbalans en de overheidsfinanciën, is volgens de Callatay eerder van aard om de yen naar beneden te duwen: "De overheden beseffen wel dat de Japanse economie vandaag niet echt behoefte heeft aan een nieuw verlies aan concurrentiekracht ten gevolge van de waardestijging van de nationale munt."