Andres Lipstok, de gouverneur van de Estste centrale bank, is namelijk een sterke voorstander van zware besparingsmaatregelen. Hij heeft trouwens ook de eigen landgenoten de broeksriem doen aansnoeren.

Carsten Brzeski, senior economist bij ING Groep NV, is van mening dat de Esten kiezen voor stabiliteit, zoals hun begrotingspolitiek aantoont. Lipstok zit met andere woorden op dezelfde golflengte als Bundesbank president Axel Weber.

De groep van de landen van de 'harde' besparingslijn, Duitsland, Oostenrijk, Finland en nog enkele andere landen, wordt nu uitgebreid met Estland. Dat betekent dat landen die in financiële moeilijkheden raken met strengere voorwaarden geconfronteerd gaan worden.

Andres Lipstok, de gouverneur van de Estste centrale bank, is namelijk een sterke voorstander van zware besparingsmaatregelen. Hij heeft trouwens ook de eigen landgenoten de broeksriem doen aansnoeren. Carsten Brzeski, senior economist bij ING Groep NV, is van mening dat de Esten kiezen voor stabiliteit, zoals hun begrotingspolitiek aantoont. Lipstok zit met andere woorden op dezelfde golflengte als Bundesbank president Axel Weber. De groep van de landen van de 'harde' besparingslijn, Duitsland, Oostenrijk, Finland en nog enkele andere landen, wordt nu uitgebreid met Estland. Dat betekent dat landen die in financiële moeilijkheden raken met strengere voorwaarden geconfronteerd gaan worden.