In Brussel is het verlies voor de BEL 20 opgelopen tot bijna anderhalf procent, waarbij KBC meer dan 4,50% moet prijsgeven. Blijkbaar kan de bank met haar nieuwe strategie de beleggers niet echt overtuigen. De BEL 20 flirt opnieuw met de kaap van 2400 punten.

Vandaag wordt de eerste bestuursmeeting van het ESM gehouden, de bazooka die wordt klaargemaakt om Europese landen in moeilijkheden een handje toe te steken.

Dat ESM is voorlopig echter nog alleen maar theorie, in de praktijk werkt het Europees Stabiliteitsmechanisme nog niet. Zoals alles in Europa verloopt de installatie er van eerder traag.

KBC stelt nieuwe strategie voor

Johan Thijs, CEO van KBC Groep sinds mei 2012, stelde vandaag op een pers- en analistenconferentie in Brussel de aangepaste strategie van de groep voor en verklaarde hoe KBC de uitdagingen van de veranderde omstandigheden zal aangaan.

Hij maakte ook de belangrijkste financiële doelstellingen van KBC bekend voor 2015 en daarna en zette de koers uit om in de kernmarkten van de groep de referentie te worden als bank-verzekeraar.

Johan Thijs: "De macro-economische omstandigheden, de concurrentieomgeving, de regelgeving en de vooruitzichten blijven uitdagend. Iedereen moet zich aanpassen. Het is onze passie om als bank-verzekeraar de referentie te zijn in onze kernmarkten. Na een grondige doorlichting besloten we in het Directiecomité onze strategie aan te passen. De sterktes van de KBC-groep zijn ons geïntegreerd bankverzekeringsmodel, dat het de hele cyclus door goed bleef doen, en onze competente en professionele medewerkers. Daarop voortbouwend verbeterden we onze strategie door duidelijke businesskeuzes te maken, de organisatiestructuur van de groep te optimaliseren (rekening houdend met de desinvesteringen en de risicoafbouw van de afgelopen jaren) en ons te engageren voor een duidelijk gedefinieerde bedrijfscultuur. We willen wendbaarder, efficiënter en dus competitiever worden. We zullen ons daarbij niet alleen aanpassen aan de veranderende houding van onze cliënten maar ook tegemoetkomen aan de terechte verwachtingen van de hele maatschappij."

In Brussel is het verlies voor de BEL 20 opgelopen tot bijna anderhalf procent, waarbij KBC meer dan 4,50% moet prijsgeven. Blijkbaar kan de bank met haar nieuwe strategie de beleggers niet echt overtuigen. De BEL 20 flirt opnieuw met de kaap van 2400 punten. Vandaag wordt de eerste bestuursmeeting van het ESM gehouden, de bazooka die wordt klaargemaakt om Europese landen in moeilijkheden een handje toe te steken. Dat ESM is voorlopig echter nog alleen maar theorie, in de praktijk werkt het Europees Stabiliteitsmechanisme nog niet. Zoals alles in Europa verloopt de installatie er van eerder traag. KBC stelt nieuwe strategie voorJohan Thijs, CEO van KBC Groep sinds mei 2012, stelde vandaag op een pers- en analistenconferentie in Brussel de aangepaste strategie van de groep voor en verklaarde hoe KBC de uitdagingen van de veranderde omstandigheden zal aangaan. Hij maakte ook de belangrijkste financiële doelstellingen van KBC bekend voor 2015 en daarna en zette de koers uit om in de kernmarkten van de groep de referentie te worden als bank-verzekeraar. Johan Thijs: "De macro-economische omstandigheden, de concurrentieomgeving, de regelgeving en de vooruitzichten blijven uitdagend. Iedereen moet zich aanpassen. Het is onze passie om als bank-verzekeraar de referentie te zijn in onze kernmarkten. Na een grondige doorlichting besloten we in het Directiecomité onze strategie aan te passen. De sterktes van de KBC-groep zijn ons geïntegreerd bankverzekeringsmodel, dat het de hele cyclus door goed bleef doen, en onze competente en professionele medewerkers. Daarop voortbouwend verbeterden we onze strategie door duidelijke businesskeuzes te maken, de organisatiestructuur van de groep te optimaliseren (rekening houdend met de desinvesteringen en de risicoafbouw van de afgelopen jaren) en ons te engageren voor een duidelijk gedefinieerde bedrijfscultuur. We willen wendbaarder, efficiënter en dus competitiever worden. We zullen ons daarbij niet alleen aanpassen aan de veranderende houding van onze cliënten maar ook tegemoetkomen aan de terechte verwachtingen van de hele maatschappij."