Als voorwaarde voor de mogelijkheid van directe bankherkapitalisatie wordt een effectief bankentoezicht op Europees niveau ingevoerd. In het Single Supervisory Mechanism (SSM) zal de finale verantwoordelijkheid voor het bankentoezicht bij de ECB liggen.

Daarmee wordt tevens een vlak speelveld gecreëerd, wat de verdere integratie van de bankensector ondersteunt.

Het nieuwe toezichtmechanisme kadert binnen de oprichting van een Bankenunie. Een nog uit te werken gemeenschappelijk resolutiemechanisme wordt een volgende belangrijke stap in de verdere verdieping van de integratie van de financiële markten.

Finaal is tevens de creatie van een gemeenschappelijk depositogarantiestelsel volgens Koen De Leus onvermijdelijk. Zonder zo'n stelsel blijft kapitaalvlucht een potentiële bron van stevige renteverschillen.

Het theoretisch kader voor de oplossing van de schuldencrisis is uitgewerkt. De praktische invulling vindt nu en in de loop van de volgende jaren plaats.

Dat die implementatie niet altijd even rimpelloos zal verlopen, maakt de recente ophef over het Cypriotische reddingsplan duidelijk.

Met het initiële (gelukkig niet finale) voorstel een eenmalige belasting te heffen op deposito's van alle Cyprioten, werd een belangrijk principe - een depositogarantie tot 100.000 euro - met voeten getreden. Die principes blijken niet altijd te rijmen

met de politieke realiteit.

De weg uit de crisis zal dan ook allicht langs een kronkelbaan lopen eerder dan via een recht pad, op het ritme van opeenvolgende nieuwe crisissen.

Als voorwaarde voor de mogelijkheid van directe bankherkapitalisatie wordt een effectief bankentoezicht op Europees niveau ingevoerd. In het Single Supervisory Mechanism (SSM) zal de finale verantwoordelijkheid voor het bankentoezicht bij de ECB liggen. Daarmee wordt tevens een vlak speelveld gecreëerd, wat de verdere integratie van de bankensector ondersteunt. Het nieuwe toezichtmechanisme kadert binnen de oprichting van een Bankenunie. Een nog uit te werken gemeenschappelijk resolutiemechanisme wordt een volgende belangrijke stap in de verdere verdieping van de integratie van de financiële markten. Finaal is tevens de creatie van een gemeenschappelijk depositogarantiestelsel volgens Koen De Leus onvermijdelijk. Zonder zo'n stelsel blijft kapitaalvlucht een potentiële bron van stevige renteverschillen. Het theoretisch kader voor de oplossing van de schuldencrisis is uitgewerkt. De praktische invulling vindt nu en in de loop van de volgende jaren plaats. Dat die implementatie niet altijd even rimpelloos zal verlopen, maakt de recente ophef over het Cypriotische reddingsplan duidelijk. Met het initiële (gelukkig niet finale) voorstel een eenmalige belasting te heffen op deposito's van alle Cyprioten, werd een belangrijk principe - een depositogarantie tot 100.000 euro - met voeten getreden. Die principes blijken niet altijd te rijmen met de politieke realiteit. De weg uit de crisis zal dan ook allicht langs een kronkelbaan lopen eerder dan via een recht pad, op het ritme van opeenvolgende nieuwe crisissen.