Eric Chaney (AXA Investment Managers): "Wanneer ik kijk naar de geïndustrialiseerde landen, zou ik eerder spreken van desinflatie dan van deflatie. Het is alleszins de moeite waard om aandacht te besteden aan de productiviteitscyclus en de implicaties daarvan voor inflatie."

Een voor de hand liggende manier om de locale prijsdynamiek te vergelijken, is het zich focussen op de BBP-deflatoren. Chaney: "Deze zijn misschien minder accuraat dan de kleinhandelsprijzen en bevatten zowel structurele als cyclische componenten. De productiviteit is daar waarschijnlijk het meest cyclisch van en die productiviteit daalt meestal in periodes dat de economie achteruitboert. De Duitse prijzen gedragen zich atypisch, wat mogelijk het gevolg is van een grote daling van de productiviteit. Daardoor kunnen de arbeidskosten in Duitsland sneller stijgen dan in andere landen."

Eric Chaney (AXA Investment Managers): "Wanneer ik kijk naar de geïndustrialiseerde landen, zou ik eerder spreken van desinflatie dan van deflatie. Het is alleszins de moeite waard om aandacht te besteden aan de productiviteitscyclus en de implicaties daarvan voor inflatie." Een voor de hand liggende manier om de locale prijsdynamiek te vergelijken, is het zich focussen op de BBP-deflatoren. Chaney: "Deze zijn misschien minder accuraat dan de kleinhandelsprijzen en bevatten zowel structurele als cyclische componenten. De productiviteit is daar waarschijnlijk het meest cyclisch van en die productiviteit daalt meestal in periodes dat de economie achteruitboert. De Duitse prijzen gedragen zich atypisch, wat mogelijk het gevolg is van een grote daling van de productiviteit. Daardoor kunnen de arbeidskosten in Duitsland sneller stijgen dan in andere landen."