Eric Chaney (AXA IM): "De bedrijvigheid in zowel de VS als Europa is in de laatste drie maanden significant verslechterd. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam de groei van de output in de VS vrijwel tot stilstand en afgaande op inschattingen van het bedrijfsleven van de huidige bedrijvigheid komt de BNP-groei in de eurozone in het derde kwartaal mogelijk eveneens uit op nagenoeg nul. Beide regio's gaan gebukt onder hoge private of publieke schulden die zijn ontstaan tijdens de vorige cyclus. Dit schuldniveau zal niet zomaar verdwijnen en daarom verwachten we dat het herstel in beide regio's zwak blijft in de komende paar jaar. "

Zwakke groei betekent echter geen recessie. Chaney: "In de VS bleken de werkgelegenheidscijfers over juli en de herziene cijfers van voorgaande maanden beter dan verwacht. De niet-financiële bedrijfssectoren in de VS en Europa zijn winstgevend, niet overmatig met schuld overladen en staan in de startblokken om hun investeringen op te voeren. Buiten de economieën aan weerszijden van de Atlantische Oceaan geven China en andere Aziatische economieën robuuste groei te zien. Japan herstelt sneller dan voorzien en Midden- en Oost-Europa, het Midden-Oosten en Latijns Amerika vertonen groei."

Eric Chaney (AXA IM): "De bedrijvigheid in zowel de VS als Europa is in de laatste drie maanden significant verslechterd. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam de groei van de output in de VS vrijwel tot stilstand en afgaande op inschattingen van het bedrijfsleven van de huidige bedrijvigheid komt de BNP-groei in de eurozone in het derde kwartaal mogelijk eveneens uit op nagenoeg nul. Beide regio's gaan gebukt onder hoge private of publieke schulden die zijn ontstaan tijdens de vorige cyclus. Dit schuldniveau zal niet zomaar verdwijnen en daarom verwachten we dat het herstel in beide regio's zwak blijft in de komende paar jaar. " Zwakke groei betekent echter geen recessie. Chaney: "In de VS bleken de werkgelegenheidscijfers over juli en de herziene cijfers van voorgaande maanden beter dan verwacht. De niet-financiële bedrijfssectoren in de VS en Europa zijn winstgevend, niet overmatig met schuld overladen en staan in de startblokken om hun investeringen op te voeren. Buiten de economieën aan weerszijden van de Atlantische Oceaan geven China en andere Aziatische economieën robuuste groei te zien. Japan herstelt sneller dan voorzien en Midden- en Oost-Europa, het Midden-Oosten en Latijns Amerika vertonen groei."