Er dreigt stagflatie, geen hyperinflatie

De centrale banken pompen op grote schaal geld in het financieel systeem en dat moet op termijn vervelende gevolgen gaan krijgen. Een inflatoire opstoot lijkt onvermijdelijk, waarbij sommige economen zelfs het woord hyperinflatie in de mond durven te nemen. Volgens de bekende Amerikaanse analist Shaun Connell moet het gevaar op hyperinflatie niet worden overschat, maar dreigt er wel een ander gevaar.

Er dreigt inderdaad stagflatie, geen hyperinflatie, aldus Connell. Met stagflatie bedoelt hij een redelijk inflatieniveau dat gepaard gaat met een economische stagnatie. Dit scenario is weinig benijdenswaardig, omdat het moeilijk te bestrijden is voor de centrale banken.

Over de aard van massa-inflatie, hyperinflatie en de oorzaken van beiden bestaan er heel wat misverstanden. Historisch gezien is hyperinflatie altijd een politieke gebeurtenis. Dat kan het verlies van een oorlog, het instorten van een regering, een socialistische machtsovername enzovoort zijn. Alleszins wat de Verenigde Staten betreft is het risico op zo'n scenario zo goed als onbestaande. Ik geloof dus niet in een hyperinflatiescenario.

Er dreigt stagflatie, geen hyperinflatie De centrale banken pompen op grote schaal geld in het financieel systeem en dat moet op termijn vervelende gevolgen gaan krijgen. Een inflatoire opstoot lijkt onvermijdelijk, waarbij sommige economen zelfs het woord hyperinflatie in de mond durven te nemen. Volgens de bekende Amerikaanse analist Shaun Connell moet het gevaar op hyperinflatie niet worden overschat, maar dreigt er wel een ander gevaar. Er dreigt inderdaad stagflatie, geen hyperinflatie, aldus Connell. Met stagflatie bedoelt hij een redelijk inflatieniveau dat gepaard gaat met een economische stagnatie. Dit scenario is weinig benijdenswaardig, omdat het moeilijk te bestrijden is voor de centrale banken. Over de aard van massa-inflatie, hyperinflatie en de oorzaken van beiden bestaan er heel wat misverstanden. Historisch gezien is hyperinflatie altijd een politieke gebeurtenis. Dat kan het verlies van een oorlog, het instorten van een regering, een socialistische machtsovername enzovoort zijn. Alleszins wat de Verenigde Staten betreft is het risico op zo'n scenario zo goed als onbestaande. Ik geloof dus niet in een hyperinflatiescenario.