De omzet over het eerste semester bedroeg EUR 99,3 miljoen, een stijging met 25,6% in vergelijking met vorig jaar. De brutomarge was EUR 9,5 miljoen in vergelijking met EUR 6,8 miljoen vorig jaar.

De EBIT dit semester was EUR 4,2 miljoen in vergelijking met EUR 2,0 miljoen vorig jaar. Het nettoresultaat kwam uit op EUR 1,3 miljoen vergeleken met een nettoresultaat van EUR 0,8 miljoen vorig jaar.

Het nettoresultaat werd beïnvloed door een éénmalige kost van EUR 0,5 miljoen voor de herstructurering van Epiq GmbH dat zal beperkt worden tot een verkoopkantoor en door een negatief koersverchil van EUR 1,0 miljoen dat voornamelijk gerelateerd is aan de waardering van leningen aan dochtervennootschappen en dit door de stijging van de USD ten opzichte van de EUR.

De omzet over het eerste semester bedroeg EUR 99,3 miljoen, een stijging met 25,6% in vergelijking met vorig jaar. De brutomarge was EUR 9,5 miljoen in vergelijking met EUR 6,8 miljoen vorig jaar. De EBIT dit semester was EUR 4,2 miljoen in vergelijking met EUR 2,0 miljoen vorig jaar. Het nettoresultaat kwam uit op EUR 1,3 miljoen vergeleken met een nettoresultaat van EUR 0,8 miljoen vorig jaar. Het nettoresultaat werd beïnvloed door een éénmalige kost van EUR 0,5 miljoen voor de herstructurering van Epiq GmbH dat zal beperkt worden tot een verkoopkantoor en door een negatief koersverchil van EUR 1,0 miljoen dat voornamelijk gerelateerd is aan de waardering van leningen aan dochtervennootschappen en dit door de stijging van de USD ten opzichte van de EUR.