De werkloosheid onder jongeren (jonger dan 25 jaar) verschilt eveneens zeer sterk: Duitsland (8,0%), Nederland (9,7%) en Oostenrijk (9,9%) tegenover Griekenland (55,6%) en Spanje (54,2%). Volgens de Europese Commissie zou de werkloosheidsgraad in 2013 verder oplopen tot 11,8 %.

Over de eerste negen maanden van 2012 lag de opbrengst van de extra-eurozone export van goederen 8% hoger dan over de zelfde periode van 2011, terwijl de waarde van de extra-eurozone import van goederen slechts 2% hoger lag.

Over deze periode werd in 2012 een positief handelssaldo geboekt van 54,6 miljard euro, waar dit over die periode van 2011 een negatief handelssaldo was ten belope van 24,8 miljard euro.

Volgens de Europese Commissie zal de export van goederen en diensten over geheel 2012 in volume 2,5% hoger liggen dan in 2011, maar de import van goederen en diensten zou in volume 0,5% lager liggen dan in 2011.

Het overschot op de balans van de lopende verrichtingen schat zij voor 2012 op 1,0% van het bbp van de eurozone en in 2013 zou dit overschot oplopen tot 1,5% van het bbp.

De werkloosheid onder jongeren (jonger dan 25 jaar) verschilt eveneens zeer sterk: Duitsland (8,0%), Nederland (9,7%) en Oostenrijk (9,9%) tegenover Griekenland (55,6%) en Spanje (54,2%). Volgens de Europese Commissie zou de werkloosheidsgraad in 2013 verder oplopen tot 11,8 %. Over de eerste negen maanden van 2012 lag de opbrengst van de extra-eurozone export van goederen 8% hoger dan over de zelfde periode van 2011, terwijl de waarde van de extra-eurozone import van goederen slechts 2% hoger lag. Over deze periode werd in 2012 een positief handelssaldo geboekt van 54,6 miljard euro, waar dit over die periode van 2011 een negatief handelssaldo was ten belope van 24,8 miljard euro. Volgens de Europese Commissie zal de export van goederen en diensten over geheel 2012 in volume 2,5% hoger liggen dan in 2011, maar de import van goederen en diensten zou in volume 0,5% lager liggen dan in 2011. Het overschot op de balans van de lopende verrichtingen schat zij voor 2012 op 1,0% van het bbp van de eurozone en in 2013 zou dit overschot oplopen tot 1,5% van het bbp.