De beslissing van de overheid om een hoog begrotingstekort (zowat 10% van het bbp in 2011) te behouden en zo een scenario met een double dip van de economie te vermijden, is immers niet zonder risico.

In de veronderstelling dat de forse stijging van de olieprijzen een tijdelijk fenomeen is, zou de inflatie volgens Dexia in 2011 uiteindelijk iets boven 2% moeten uitkomen, terwijl de kerninflatie vanaf het huidige lage niveau lichtjes zou toenemen.

De beslissing van de overheid om een hoog begrotingstekort (zowat 10% van het bbp in 2011) te behouden en zo een scenario met een double dip van de economie te vermijden, is immers niet zonder risico. In de veronderstelling dat de forse stijging van de olieprijzen een tijdelijk fenomeen is, zou de inflatie volgens Dexia in 2011 uiteindelijk iets boven 2% moeten uitkomen, terwijl de kerninflatie vanaf het huidige lage niveau lichtjes zou toenemen.