De netto-thesauriepositie van AvH groeide tijdens het derde kwartaal aan tot 82,7 miljoen euro per 30.9.2012 (11,6 miljoen euro per 30.6.2012).

Deze stijging wordt verklaard door i) de belangrijke dividenden die AvH ontvangen heeft in de loop van het derde kwartaal 2012 en ii) door de verkoop van AR Metallizing in september 2012.

Vooruitzichten 2012

Niettegenstaande bepaalde bedrijven uit de AvH-groep vanaf 3Q12 toenemende druk ondervinden van de conjunctuur en de bijdrage tot de resultaten vanwege Hertel ook in 2012 zal worden vertekend door de impact van herstructureringen, is de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren van mening dat de groep goed gepositioneerd blijft.

NAV van 69 euro per aandeel

Matthias Maenhaut komt voor Ackermans & van Haaren op een NAV van 69 euro per aandeel. De holding krijgt slechts een neutraal advies met een koersdoel van 61 euro, onder andere omdat het momentum ontbreekt om de winst bij de participaties fors te doen stijgen.

De netto-thesauriepositie van AvH groeide tijdens het derde kwartaal aan tot 82,7 miljoen euro per 30.9.2012 (11,6 miljoen euro per 30.6.2012). Deze stijging wordt verklaard door i) de belangrijke dividenden die AvH ontvangen heeft in de loop van het derde kwartaal 2012 en ii) door de verkoop van AR Metallizing in september 2012. Vooruitzichten 2012 Niettegenstaande bepaalde bedrijven uit de AvH-groep vanaf 3Q12 toenemende druk ondervinden van de conjunctuur en de bijdrage tot de resultaten vanwege Hertel ook in 2012 zal worden vertekend door de impact van herstructureringen, is de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren van mening dat de groep goed gepositioneerd blijft. NAV van 69 euro per aandeel Matthias Maenhaut komt voor Ackermans & van Haaren op een NAV van 69 euro per aandeel. De holding krijgt slechts een neutraal advies met een koersdoel van 61 euro, onder andere omdat het momentum ontbreekt om de winst bij de participaties fors te doen stijgen.