De energievoorziening in West-Europa dreigt dus gevaar te lopen bij een escalatie van het conflict in de Oekraïne en die escalatie komt op een zeer ongelegen moment. De trend is momenteel om af te stappen van kernenergie, een trend die onder andere in Duitsland zich zeer sterk doorzet.

Maar dat betekent dat de Duitsers in sterke mate afhankelijk worden van Russisch aardgas. Berlijn kan zich met andere woorden niet veroorloven om echt straffe taal te gebruiken rond Oekraïne, laat staan om militair tussenbeide te komen. De afhankelijkheid van West-Europa van Russische olie en aardgas is zodoende een factor die tegen de Oekraïne speelt.

De energievoorziening in West-Europa dreigt dus gevaar te lopen bij een escalatie van het conflict in de Oekraïne en die escalatie komt op een zeer ongelegen moment. De trend is momenteel om af te stappen van kernenergie, een trend die onder andere in Duitsland zich zeer sterk doorzet. Maar dat betekent dat de Duitsers in sterke mate afhankelijk worden van Russisch aardgas. Berlijn kan zich met andere woorden niet veroorloven om echt straffe taal te gebruiken rond Oekraïne, laat staan om militair tussenbeide te komen. De afhankelijkheid van West-Europa van Russische olie en aardgas is zodoende een factor die tegen de Oekraïne speelt.