• Zeer belangrijke winstbijdrage van de baggeractiviteiten (DEME)

• Positieve bijdrage van alle vastgoedparticipaties

• Aanhoudende sterke prestatie van Delen - Private Bank en Bank J.Van Breda & C°

• Duidelijke resultaatsverbetering bij de private equity-deelnemingen

• Opnieuw significante bijdrage tot de groepswinst vanwege Sipef

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om het brutodividend te verhogen tot 1,55 euro per aandeel (1,44 euro in 2009).

De geopolitieke onrust en de huidige economische conjunctuur blijven tot voorzichtigheid aanzetten. De Raad van Bestuur van AvH verwacht echter dat de courante resultaten van de meeste deelnemingen opnieuw groei zullen vertonen in het lopende boekjaar 2011.

Emmanuel Carlier (ING): "De resultaten van Ackermans & van Haaren waren conform de prognoses. Ik heb een neutraal advies."

• Zeer belangrijke winstbijdrage van de baggeractiviteiten (DEME) • Positieve bijdrage van alle vastgoedparticipaties • Aanhoudende sterke prestatie van Delen - Private Bank en Bank J.Van Breda & C° • Duidelijke resultaatsverbetering bij de private equity-deelnemingen • Opnieuw significante bijdrage tot de groepswinst vanwege Sipef De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om het brutodividend te verhogen tot 1,55 euro per aandeel (1,44 euro in 2009). De geopolitieke onrust en de huidige economische conjunctuur blijven tot voorzichtigheid aanzetten. De Raad van Bestuur van AvH verwacht echter dat de courante resultaten van de meeste deelnemingen opnieuw groei zullen vertonen in het lopende boekjaar 2011. Emmanuel Carlier (ING): "De resultaten van Ackermans & van Haaren waren conform de prognoses. Ik heb een neutraal advies."