Als gevolg hiervan heeft de Raad van Bestuur van Lavide op 8 januari 2014 besloten tot uitgifte van 45.000 aandelen B in het kapitaal van Lavide Holding.

Deze aandelen zijn uitgegeven tegen de in maart 2013 overeengekomen uitgifteprijs van 3,33 euro per aandeel, hetgeen een versterking van de kaspositie en het eigen vermogen van Lavide Holding met 150.000 euro betekent.

De op 8 januari 2014 uitgegeven stemgerechtigde aandelen B zullen binnen enige dagen worden geconverteerd in ter beurze verhandelbare stemgerechtigde aandelen A.

Als gevolg hiervan heeft de Raad van Bestuur van Lavide op 8 januari 2014 besloten tot uitgifte van 45.000 aandelen B in het kapitaal van Lavide Holding. Deze aandelen zijn uitgegeven tegen de in maart 2013 overeengekomen uitgifteprijs van 3,33 euro per aandeel, hetgeen een versterking van de kaspositie en het eigen vermogen van Lavide Holding met 150.000 euro betekent. De op 8 januari 2014 uitgegeven stemgerechtigde aandelen B zullen binnen enige dagen worden geconverteerd in ter beurze verhandelbare stemgerechtigde aandelen A.