De opkomende landen beschikken dus nog over beleidsruimte om de gevolgen van een mogelijke patstelling in de Verenigde Staten op te vangen, temeer daar de inflatie geen groot probleem vormt, behalve in India.

Over het geheel genomen lijken de economieën van de opkomende landen volgens Carmignac gezond. Zij zullen zeker kunnen profiteren van een hogere economische bedrijvigheid in de VS onder impuls van het begrotingsakkoord.

De opkomende landen beschikken dus nog over beleidsruimte om de gevolgen van een mogelijke patstelling in de Verenigde Staten op te vangen, temeer daar de inflatie geen groot probleem vormt, behalve in India. Over het geheel genomen lijken de economieën van de opkomende landen volgens Carmignac gezond. Zij zullen zeker kunnen profiteren van een hogere economische bedrijvigheid in de VS onder impuls van het begrotingsakkoord.