*De embedded value van het Levenbedrijf van KBC bedroeg 3,7 miljard euro (11,0 euro per aandeel) op 31 december 2010.

*De waarde van nieuwe productie voor 2010 bedroeg 75 miljoen euro (0,22 euro per aandeel) en de marge nieuwe productie bedroeg 30,1% gemeten op APE-basis (Annual Premium Equivalent) en 3,1% gemeten op PVNBP-basis (Present Value of New Business Premiums).

*De scope van het model wijzigde niet in 2010 (ten opzichte van 2009).

*Er werd een marktconforme waarderingsmethode gebruikt.

*De embedded value van het Levenbedrijf van KBC bedroeg 3,7 miljard euro (11,0 euro per aandeel) op 31 december 2010. *De waarde van nieuwe productie voor 2010 bedroeg 75 miljoen euro (0,22 euro per aandeel) en de marge nieuwe productie bedroeg 30,1% gemeten op APE-basis (Annual Premium Equivalent) en 3,1% gemeten op PVNBP-basis (Present Value of New Business Premiums). *De scope van het model wijzigde niet in 2010 (ten opzichte van 2009). *Er werd een marktconforme waarderingsmethode gebruikt.