• Aanleg van offshore kabels en elektrische knooppunten in de zee moeten zorgen voor verzekerd transport van het toenemende aandeel hernieuwbare energie

• Vermaasd net biedt voordelen op economisch en technisch vlakken, en is ook milieu-verantwoord

• Realisatie van BOG en windparken is alleen mogelijk als vergunningen voor project Stevin verkregen worden

• Aanleg van offshore kabels en elektrische knooppunten in de zee moeten zorgen voor verzekerd transport van het toenemende aandeel hernieuwbare energie • Vermaasd net biedt voordelen op economisch en technisch vlakken, en is ook milieu-verantwoord • Realisatie van BOG en windparken is alleen mogelijk als vergunningen voor project Stevin verkregen worden