De bedoeling van dit stappenplan is een visie uit te werken voor het behoud van het evenwicht in de regelzone.

Deze stappen worden omschreven op basis van 3 afzonderlijke groepen van voorwaarden die, als ze vervuld zijn, in belangrijke mate en op een efficiënte manier zullen bijdragen aan het behoud van het evenwicht binnen de regelzone van Elia.

De 3 groepen waarover het gaat, zijn:

• Het behoud van het evenwicht door de ARP's en in het bijzonder het reduceren van de residuele onevenwichten;

• Een maximale diversifiëring van de energiebronnen die deelnemen aan het behoud van het evenwicht (zowel m.b.t. de productie als m.b.t. de afname);

• De grensoverschrijdende synergieën met het oog op het behoud van het evenwicht.

In het besluit van het verslag worden een aantal mogelijke ontwikkelingen voorgesteld die op strategisch vlak in overweging zouden kunnen worden genomen.

Elia heeft aan de marktspelers gevraagd dat zij hun opmerkingen over dit verslag uiterlijk tegen 30 augustus bezorgen.

Deze opmerkingen zullen dan in het finale stappenplan worden bekendgemaakt, dat aan de Staatssecretaris voor Energie, aan de CREG en FEBEG zal worden gestuurd.

De bedoeling van dit stappenplan is een visie uit te werken voor het behoud van het evenwicht in de regelzone. Deze stappen worden omschreven op basis van 3 afzonderlijke groepen van voorwaarden die, als ze vervuld zijn, in belangrijke mate en op een efficiënte manier zullen bijdragen aan het behoud van het evenwicht binnen de regelzone van Elia. De 3 groepen waarover het gaat, zijn: • Het behoud van het evenwicht door de ARP's en in het bijzonder het reduceren van de residuele onevenwichten; • Een maximale diversifiëring van de energiebronnen die deelnemen aan het behoud van het evenwicht (zowel m.b.t. de productie als m.b.t. de afname); • De grensoverschrijdende synergieën met het oog op het behoud van het evenwicht. In het besluit van het verslag worden een aantal mogelijke ontwikkelingen voorgesteld die op strategisch vlak in overweging zouden kunnen worden genomen. Elia heeft aan de marktspelers gevraagd dat zij hun opmerkingen over dit verslag uiterlijk tegen 30 augustus bezorgen. Deze opmerkingen zullen dan in het finale stappenplan worden bekendgemaakt, dat aan de Staatssecretaris voor Energie, aan de CREG en FEBEG zal worden gestuurd.