• Situatie voor winter 2012-2013 wordt op Europees en Belgisch niveau als bevredigend beoordeeld.

• Matig risico op stroomonderbreking in Europa in geval van een uitzonderlijke koudegolf (zoals statistisch om de 10 jaar voorkomt) over heel het continent, samen met windstil en donker weer.

• België is tijdens heel de winterperiode structureel afhankelijk van import.

• Het Elia-net is voorzien op invoer tot 3500 MW; de leveranciers zijn verantwoordelijk voor het aankopen van energie.

• Situatie voor winter 2012-2013 wordt op Europees en Belgisch niveau als bevredigend beoordeeld. • Matig risico op stroomonderbreking in Europa in geval van een uitzonderlijke koudegolf (zoals statistisch om de 10 jaar voorkomt) over heel het continent, samen met windstil en donker weer. • België is tijdens heel de winterperiode structureel afhankelijk van import. • Het Elia-net is voorzien op invoer tot 3500 MW; de leveranciers zijn verantwoordelijk voor het aankopen van energie.