• de billijke winstmarge op het gereguleerd actief die wordt berekend op basis van de werkelijke waarde van de Belgische tienjarige rente (dagelijks gemiddelde) en de werkelijke beta van het Elia-aandeel vermenigvuldigd met een vaste risicopremie van 3,5%;

• de verrekening in de tarieven van de buitengebruikstelling van vaste activa. Volgens de ramingen van Elia zal dit voor 2010 EUR 14,2 miljoen in de nettowinst bedragen. Overeenkomstig de wet moet dit deel van de nettowinst voorbehouden worden om toekomstige investeringen te financieren;

• de besparingen in de operationele uitgaven boven de bij Koninklijk Besluit opgelegde besparingen (EUR 7 miljoen voor 2010). Indien minder dan EUR 25 miljoen aan besparingen gerealiseerd wordt over een periode van 4 jaar, is het tekort ten laste van Elia. Indien Elia méér besparingen realiseert dan de opgelegde besparingen, worden deze bijkomende besparingen (voor maximaal EUR 25 miljoen) opgenomen in de nettowinst over een periode van 4 jaar. Voor de periode 2010-2011 kan nog een maximumbedrag van EUR14,3 miljoen aan besparingen worden gerealiseerd ten gunste van de aandeelhouders, aangezien reeds EUR 10,7 miljoen aan besparingen bovenop de opgelegde besparingen werd gerealiseerd in 2008 en 2009.

Aangezien de resultaten m.b.t. 2010 afhankelijk zijn van parameters die niet zullen gekend zijn voor eind 2010, kan Elia geen precieze winstprognoses geven m.b.t. 2010.

Dividend 2009

De raad van bestuur zal aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, die op 11 mei 2010 zal worden gehouden, voorstellen om een dividend van EUR 1,38 per aandeel uit te keren.

Elia bevestigt dat het de intentie heeft om, afhankelijk van de marktomstandigheden, een kapitaalverhoging door te voeren om tot EUR 300 miljoen op te halen met het oog op de financiering van de aankoop van 60% van 50Hertz.

• de billijke winstmarge op het gereguleerd actief die wordt berekend op basis van de werkelijke waarde van de Belgische tienjarige rente (dagelijks gemiddelde) en de werkelijke beta van het Elia-aandeel vermenigvuldigd met een vaste risicopremie van 3,5%; • de verrekening in de tarieven van de buitengebruikstelling van vaste activa. Volgens de ramingen van Elia zal dit voor 2010 EUR 14,2 miljoen in de nettowinst bedragen. Overeenkomstig de wet moet dit deel van de nettowinst voorbehouden worden om toekomstige investeringen te financieren; • de besparingen in de operationele uitgaven boven de bij Koninklijk Besluit opgelegde besparingen (EUR 7 miljoen voor 2010). Indien minder dan EUR 25 miljoen aan besparingen gerealiseerd wordt over een periode van 4 jaar, is het tekort ten laste van Elia. Indien Elia méér besparingen realiseert dan de opgelegde besparingen, worden deze bijkomende besparingen (voor maximaal EUR 25 miljoen) opgenomen in de nettowinst over een periode van 4 jaar. Voor de periode 2010-2011 kan nog een maximumbedrag van EUR14,3 miljoen aan besparingen worden gerealiseerd ten gunste van de aandeelhouders, aangezien reeds EUR 10,7 miljoen aan besparingen bovenop de opgelegde besparingen werd gerealiseerd in 2008 en 2009. Aangezien de resultaten m.b.t. 2010 afhankelijk zijn van parameters die niet zullen gekend zijn voor eind 2010, kan Elia geen precieze winstprognoses geven m.b.t. 2010. Dividend 2009 De raad van bestuur zal aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, die op 11 mei 2010 zal worden gehouden, voorstellen om een dividend van EUR 1,38 per aandeel uit te keren. Elia bevestigt dat het de intentie heeft om, afhankelijk van de marktomstandigheden, een kapitaalverhoging door te voeren om tot EUR 300 miljoen op te halen met het oog op de financiering van de aankoop van 60% van 50Hertz.